LÚA CHIÊM LẤP LÓ ĐẦU BỜ

     

Ca dao sản xuất có câu "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe giờ sấm phất cờ mà lên". Những tương tác chất hóa học nào dưới đây được dùng để giải thích một phương pháp khoa học tập câu ca dao trên?
Bạn đang xem: Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Giải thích

- Khi bao gồm sấm tức là tạo ra sự phóng năng lượng điện trong không khí, sức nóng độ lúc này là khoảng tầm 2000°C. Liên kết trong N 2 bình thường rất bền bỉ nhưng ở tại mức nhiệt này N ≡ N thì bị phá vỡ liên kết nên N 2 bội phản ứng ngay lập tức với O 2 N 2 ​ + O 2 ​ 200 0 ∘ C ​ 2 NO - NO lại phản bội ứng ngay lập tức với O 2 : 2 NO + O 2 ​ → 2 NO 2 ​ - khi ấy có mưa thì sẽ có được phản ứng tạo nên HNO 3 : 4 NO 2 ​ + O 2 ​ + H 2 ​ O → 4 HNO 3 ​ bây giờ HNO 3 thuận tiện phản ứng với nhiều chất để sản xuất thành muối bột nitrat, thay thế sửa chữa phân đạm hỗ trợ chất dinh dưỡng cho cây. (Cây xanh chỉ hấp thụ trực tiếp được nitơ dưới dạng NH 4 + ​ , NO 3 − ​ )


- Khi có sấm có nghĩa là tạo ra sự phóng năng lượng điện trong ko khí, nhiệt độ độ lúc này là khoảng chừng 2000°C. Link trong N2 bình thường bền theo năm tháng nhưng tại mức nhiệt này N ≡ N thì bị phá vỡ links nên N2 phản nghịch ứng ngay lập tức với O2

N2​+O2​2000∘C​2NO

- NO lại phản bội ứng ngay lập tức với O2:

2NO+O2​→2NO2​

- lúc ấy có mưa thì sẽ sở hữu phản ứng tạo thành HNO3:

4NO2​+O2​+H2​O→4HNO3​

Lúc này HNO3 tiện lợi phản ứng với khá nhiều chất để tạo ra thành muối bột nitrat, thay thế phân đạm hỗ trợ chất dinh dưỡng cho cây.(Cây xanh chỉ dung nạp trực tiếp được nitơ dưới dạngNH4+​,NO3−​ )


8


*

Yêu ước Vàng miễn giá tiền ngay bây giờ!

Với Gold, bạn cũng có thể đặt câu hỏi cho Diễn bọn bao nhiêu tùy thích, chúng ta biết đấy.


Nung hoàn toàn m gam Cu(NO 3 ) 2 thu được tất cả hổn hợp khí NO 2 cùng O 2 . Hấp thụ hoàn toàn lượng khí đó bằng nước chiếm được 2 lít dung dịch gồm pH = 1,0. Quý hiếm của m là:
Xem thêm: Bảng Tổng Hợp Tên Hàn Hay Cho Nữ Họ Park, Những Tên Tiếng Hàn Hay Cho Nữ, Nam Ý Nghĩa Nhất

0


Nhiệt phân hoàn toàn 5,24 gam tất cả hổn hợp Cu(NO 3 ) 2 và Mg(NO 3 ) 2 đến khối lượng không đổi thì sau phản nghịch ứng chất rắn giảm 3,24 gam. Thành phần tỷ lệ mỗi muối hạt trong lếu láo hợp thuở đầu là:


2


A là láo lếu hợp bao gồm Mg vàMgO (trong đó MgO chiếm 40% về khối lượng). B là dung dịch H 2 SO 4 với NaNO 3 . đến 6,0 gam A hòa tan hoàn toàn vào B thu được hỗn hợp D (chỉ cất 3 muối bột trung hòa) và các thành phần hỗn hợp ...


0
Xem thêm: 50 Là Bao Nhiêu Tiền Việt - 50 Triệu Đô Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

Hòa tan không còn 30,44 gam lếu láo hợp bao gồm Fe, FeO, fe ( OH ) 2 ​ (trong kia FeO chỉ chiếm 30,75% cân nặng hỗn hợp) trong dung dịch đựng 0,13 mol NaNO 3 ​ và 1,46 mol HCl thu được hỗn hợp Y với 7,84 lít tất cả hổn hợp ...


Cho 11g tất cả hổn hợp Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO 3 loãng dư, thì có 6,72 lít (đktc) khí NO bay ra (không tất cả muối NH 4 NO 3 ). Khối lượng các sắt kẽm kim loại Al cùng Fe trong các thành phần hỗn hợp đầu theo thứ tự là: