TỤT QUẦN NGOÀI THẤY QUẦN TRONG, LỘT QUẦN TRONG THẤY LÔNG, VẠCH LÔNG THẤY HẠT, BÓC HẠT THẤY LỖ

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

Lột quần xung quanh thấy quần trong, lột quần trong thấy chùm lông, lộtchùm lông thấy dòng hột, lột loại hột thấy loại cùi.Là gì? (ko suy nghĩ bậy)

=>like mang lại 5 người trả lời dc CH này...

Bạn đang xem: Tụt quần ngoài thấy quần trong, lột quần trong thấy lông, vạch lông thấy hạt, bóc hạt thấy lỗ


câu đố:

lột quần ko kể còn quần trong

lột quần trong thấy chùm lông

vạch chùm lông thấy dòng hột

là dòng j?(cấm nghĩ bậy nha)


1: Năm 2000, 1 bà cầm 70 tuổi. Hỏi tại sao đến năm 2010, bà cụ này lại 60 tuổi

2: bao gồm 3 anh tên: a,b,c bao gồm dự định trải qua ngọn núi. Một lúc sau, abc qua núi . Hỏi còn ai sinh sống lại?

3: Lột quần xung quanh thấy quần trong, lột quần trong thấy toàn là lông, lột lông ra thấy toàn là hạt. Là dòng gì? (cấm suy nghĩ bậy)


Lột quần xung quanh thấy quần vào Lột quần trong thấy lông Lột lông thấy hột Búng hột chảy ra nước Hỏi là gì??? Ai nhanh sẽ đuợc...

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp, Vẽ Tranh Đề Tài 20


Lột quần bên cạnh thấy quần trong

Lột quần vào thấy lông

Lột lông thấy hột

Búng hột rã ra nước

Hỏi là gì???

Ai cấp tốc sẽ đuợc tick


Ở mèo D lông đen; d lông trắng; Dd lông hung và gen này nằm tại đoạn không tương đồng của X. Một quần thể mèo có 350 đực lông đen; 149 mèo đực lông trắng; 250 mèo chiếc lông đen; 150 mèo mẫu lông hung và 101 mèo mẫu lông trắng. Tần số tương đối của D và d trong quần thể thứu tự là

A. 2/3; 1/3

B. 27/40; 13/40

C. 1/2; 1/2

D. 9/10; 1/10


Từ phần trăm kiểu hình ta có thể tính được phần trăm kiểu gen ở quần thể mèo này:Tần số alenGiới đựcGiới cáiD0.70.65d0.30.35Ta thấy tần số alen của những alen ở cả 2 giới là khác nhau => quần thể chưa cân bằng di truyền.Tần số alen của quần thể là:p(D)= (0.7 +0.65x2)/3 = 2/3q(d) = (0.3+0.35x2)/3 = 1/3Đáp án yêu cầu chọn là:A...

Xem thêm: Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp, Vẽ Tranh Đề Tài Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Từ tỷ lệ kiểu hình ta có thể tính được tỷ lệ kiểu ren ở quần thể mèo này:

*

Tần số alen

Giới đực

Giới cái

D

0.7

0.65

d

0.3

0.35

Ta thấy tần số alen của những alen ở cả 2 giới là khác biệt => quần thể chưa cân đối di truyền.

Tần số alen của quần thể là:

p(D)= (0.7 +0.65x2)/3 = 2/3

q(d) = (0.3+0.35x2)/3 = 1/3

Đáp án đề nghị chọn là:A


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên