(Tiếng Việt) LỄ KHAI MẠC SEA GAMES 2017 VÀ NHỮNG “ĐỘC ĐÁO”