(Tiếng Việt) LỄ HỘI HOA ĐỖ QUYÊN THÁNG 4/2017 DIỄN RA Ở SAPA, LÀO CAI