(Tiếng Việt) LẨU DÊ ĐỒNG HƯƠNG- ROADSHOW CỬA HÀNG THỦ ĐỨC & QUẬN 9