LANGUAGE FOCUS UNIT 9: A FIRST

     
Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học cung cấp Cứu SGK giờ Anh lớp 8. Tiến hành các yêu ước phần Language focus – trang 86 – Unit 9 – giờ đồng hồ Anh 8. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to.; Complete the dialogue. Use the correct word or short form.

Bạn đang xem: Language focus unit 9: a first


Language Focus

in order to; so as to

● Future simple

● Modal will to make requests, offers and promises

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to.

(Em hãy ghép 1 phần câu ngơi nghỉ cột A với 1 phần câu sinh hoạt cột B, tiếp nối viết câu hoàn chỉnh bằng phương pháp dùng in order to/so as to.)

Example:

I always keep the window xuất hiện in order to/so as to lớn let fresh air in.

*

1. I opened my umbrella in order to/ so as to lớn protect myself from the rain.

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as lớn inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to lớn get up early this morning in order to/ so as khổng lồ get to lớn the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam.

5. People use first sida to ease the victim’s pain & anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi luôn luôn mở cửa sổ để đón không khí trong lành.

1. Tôi mở cái ô của bản thân để khỏi bị ướt mưa.

2. Mary sẽ viết một thông báo trên bảng để thông báo cho các bạn cùng lớp về sự thay đổi trong lịch trình.

3. Ông Green sẽ dậy nhanh chóng vào sáng ngày hôm nay tham gia buổi họp đúng giờ.

4. Anh trai tôi đã học rất cần cù để quá qua kỳ thi cuối khóa.

5. Mọi người dùng các biện pháp sơ cứu vớt để giảm sút nỗi đau và sự lo sợ của nạn nhân.

Xem thêm: Review 15 Vitamin D Cho Trẻ Sơ Sinh Hiện Nay, Bổ Sung Vitamin D Cho Trẻ Sơ Sinh

6. Chúng ta nên ngay nhanh chóng làm mát các vết bỏng để giảm thiểu các mô bị hỏng hại.

2. Cha is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form.

(2. Cha đang thủ thỉ vói bà mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv xong xuôi hội thoạỉ sau, cần sử dụng từ đúng hoặc dạng viết lược.)

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Mrs. Nga: She(l)_________ be here in two hours. (will / shall)

Ba: (2)________ Uncle Sau be with her? (will / ‘ll )

Mrs. Nga: No, he (3)___________ . He has to lớn stay in Ho đưa ra Minh City. (will / won’t)

Ba: (4)_____ I come to the airport with you? (will / shall)

Mrs. Nga: OK. It (5)_________ be a nice trip for us both. (will / won’t)

Ba: Great. I (6)______ be ready in two minutes. (won’t / ’ll)

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ll be here in two hours.


Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No. He (3) won’t. He has to lớn stay in Ho đưa ra Minh City.

Ba: (4) Shall I come lớn the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It’ll be a nice trip for us both.

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ’ll be ready in two minutes.

Tạm dịch:

Ba: Mai sẽ tại chỗ này lúc mấy tiếng ạ?

Bà Nga: Em ấy sẽ tới trong nhì giờ nữa.

Ba: Liệu chú Sáu gồm ở đi cùng em ấy ko ạ?

Bà Nga: Không. Chú ấy buộc phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Ba: Con giành được đến sân bay với người mẹ không ạ?

Bà Nga: Được chứ. Nó vẫn là một chuyến du ngoạn tốt đẹp cho tất cả hai chúng ta.

Ba: giỏi quá. Nhỏ sẽ chuẩn bị sau nhì phút nữa.

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures và complete the sentences. Use the words under each picture & will.

(Nga vẫn giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và dứt các câu sau, thực hiện từ cho dưới mỗi tranh ảnh và will.)

*

a) Nga: Are you hot. Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. I open the window, please, Nga?

b) Mrs. Tuyet: My book is on the floor.________________ lớn me, please?

c) Mrs. Tuyet: ________________________________ , please?

d) Nga: vì chưng you want lớn listen to the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm._____ , Nga?


e) Mrs. Tuyet: I’m thirsty._________________________ for me?

Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not.______________________ , please?

a. Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you open the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to lớn me, please?

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d. Nga: Do you want khổng lồ listen khổng lồ the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f. Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. Will you get me a cushion, please?

Tạm dịch:

a. Nga: Bà gồm nóng ko hả bà?

Bà Tuyết: Có. Nga góp bà mở cửa sổ nhé?

b. Bà Tuyết: Cuốn sách của bà nằm trong sàn. Cháu lấy nó góp bà nhé?

c. Bà Tuyết: cháu giúp bà trả lời điện thoại cảm ứng thông minh không nhé?

d. Nga: Bà cũng muốn nghe radio không ạ?

Bà Tuyết: Không, bà cảm ơn. Bà luôn xem tin tức thời điểm 7 tiếng tối. Cháu nhảy TV giúp bà nhé?

e. Bà Tuyết: Bà khát quá. Cháu rót đến bà một ly nước nhé?

Nga: Vâng ạ.

Xem thêm: Đừng Để Thế Giới Ảo Làm Hỏng Cuộc Sống Thật Của Bạn, Có Ý Kiến Cho Rằng:

f. Nga: Bà có thoải mái và dễ chịu không?

Bà Tuyết: Không cháu ạ. Con cháu giúp bà lấy một chiếc đệm được không?

4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box & Will or shall.

(Em hãy thuộc với bạn em xem bức tranh này rồi gửi ra những lời yêu thương cầu, đề nghị hay lời hứa, cần sử dụng từ mang đến trong khung cùng will hoặc shall.)