LÀN THU THỦY NÉT XUÂN SƠN HOA GHEN THUA THẮM LIỄU HỜN KÉM XANH

     

Hiệu quả:Chỉ vẻ rất đẹp hoàn hảo, giỏi mĩ của Thúy Kiều khiến cho tạo hóa cũng bắt buộc ghen ghét, đố kị: nghiêng nước nghiêng thành , giai nhân tuyệt thế,...

BẠN THAM KHẢO NHA!!!


Hãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này gắng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
Dạ kHoa ghen tuông liễu hờn `->` Đẹp tới mức chế tác hoá ganh ghét `->` Số phận cuộc đời đầy sóng gió trông tua E nghĩ về v thôi ạ Ko yêu cầu thì e xl ạ