(Tiếng Việt) KIÊN QUYẾT LOẠI BỎ ‘ÁO DÀI CÁCH TÂN’ KHỎI LỄ HỘI ÁO DÀI TP.HCM