Khối lượng riêng của gạo

     
*Bạn đang xem: Khối lượng riêng của gạo

khối lượng riêng của gạo khoảng 1200kg/m3.gạo có khối lượng là 3kg sẽ có thể tích là ?dm3

( nhập kết quả dưới dạng chữ số thập phân đơn giản nhất )


*

Biết khối lượng riêng của các là 1500kg/m3.Vậy 3 khối cát có khối lượng bằng ... tấn

(Nhập kết quả dưới dạng chữ số thập phân đơn giản nhất)

Giải thích rõ ràng giúp mình nha


*

D=1500kg/m3

V=3 khối = 3m3

m=? tấn

Giaỉ:

Khối lượng của 3 khối cát, áp dụng công thức:

\(D=\frac{m}{V}\\=>m=D.V=1500.3=4500\left(kg\right)\)

Mà: 4500kg=4,5 tấn

Đáp số: 4,5 tấn


Tóm tắt :

m=3kg

D=1200kg/m^3

Tính V=?

Giải :

Thể tích của gạo là :

\(m=D.V;\Rightarrow V=\frac{m}{D}=\frac{3}{1200}=0,0025\left(m^3\right)\)

 


Thể tích của gạo là :

D = \(\frac{m}{V}\) -> V = \(\frac{m}{D}=\frac{3}{1200}=0,0025\) (m3).

Vậy......


Tóm tắt :

m=3kg

D=1200kg/m^3

Giải :

Thể tích của gạo là :

\(m=D.V;\Rightarrow V=\frac{m}{D}=\frac{3}{1200}=0,0025\left(m^3\right)\)
Xem thêm: Describe/Talk About Your Best Friend S, Describe/Talk About Your Best Friend

Pha 75g muối vào 1,5 lít nước . Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3,thể tích của hỗn hợp tăng ko đáng kể. Khối lượng riêng của nước muối là .....g/cm3.Điền kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản. AI LÀM XONG NHANH NHẤT MÌNH TICK CHO

*


1 boa gạo có khối lnợng 55kg

a)Tính trọng lượng của bao gạo

b) Biết bao gạo có khối lượng riêng là 1200kg/m3.Tính thể tích bao gạo đã cho trên?


a) - Trọng lượng bao gạo là :

\(P=10m=10.55=550(N)\)

b) - Thể tích bao gạo là :

\(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{55}{1200}=\dfrac{11}{240}(m^3)\)


một lít dầu có trọng lượng 8N . có 3kg dầu thì sẽ đong được ........l.(nhập kết quả dưới dạng chữ số thập phân đơn giản nhất) vật lí 6


Khốối lượng của một lít dầu là :

\(m=\frac{P}{10}=\frac{8}{10}=0,8\left(kg\right)\)

Tóm tắt :

1l : 0,8kg

.....l : 3kg

3kg dầu sẽ đong được là :

3.1:0,8=3,75(l)

Chúc bạn học tốt !!!


Mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này

Khối lượng của 1 lít dầu là :

P = 10m => m = P : 10 = 8 : 10 = 0,8 (kg)

Tóm tắt đề :

1 lít => m = 0,8 kg

? lít => m = 3 kg

3 kg dầu ta sẽ đong được :

V = 3 : 0,8 = 3,75 (lít)

Vậy có 3 kg dầu thì ta đong được 3,75 lít dầu

Chúc bạn học ngày càng giỏi !

Đừng quên chọn câu trả lời của mình nha !


Một vật có trọng lượng riêng là 78000N/m3 . Thể tích của vật là 250 cm3 . Trọng lượng của vật là ........N ( nhập kq với chữ số thập phân đơn giản nhất ) 

 


Hai thanh chì có thể tích là 13 cm3 và 21 cm3 . Hai thanh có khối lượng hơn kém nhau 99,2g . Khối lượng của thanh nhỏ là ....gam ( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất )
Xem thêm: Hóa 11 1;ượC 12,045 Gam Kế?

Hai thanh chì có thể tích là 13 cm3 và 21 cm3 . Hai thanh có khối lượng hơn kém nhau 99,2g . Khối lượng của thanh nhỏ là 161,2 gam