Khoảng cách từ b đến scd

     
*

Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA⊥(ABCD).Khoảng giải pháp từ B cho mặt phẳng (SCD) bằng:

A.

Bạn đang xem: Khoảng cách từ b đến scd

a3

B.a32

C.2a3

D.a34


*

*


Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD); SA=a3. Khoảng phương pháp từ B mang đến mặt phẳng (SCD) bằng:

Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD); SA=a3. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng:

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD)và SA=2a.Tính khoảng cách d từ điểm B đến mặt phẳng (SCD).

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA⊥(ABCD)và SA=2a.Tính khoảng cách d trường đoản cú điểm B đến mặt phẳng (SCD).

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông trên C với D, ABC^=300. Biết AC=a,CD= a2,SA=a32và cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B cho mặt phẳng (SCD) bằng:

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a;SA⊥ABCD và SA=2a. Tính khoảng cách d từ điểm B mang đến mặt phẳng (SCD) A. d=a55.B. d=aC. d=4a...

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a;SA⊥ABCD và SA=2a. Tính khoảng cách d tự điểm B mang đến mặt phẳng (SCD)

A. d=a55.

B. d=a

C. d=4a55.

Xem thêm: 28 Lời Chúc Giáng Sinh An Lành Và Ấm Áp Để Gửi Tặng Mọi Người

D. d=2a55. 


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh bởi a2, tam giác SAD cân tại S, mặt bên (SAD) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Biết thể tích S.ABCD bằng 4a3/3. Tính khoảng cách h từ bỏ B đến mặt phẳng (SCD). A.h=23aB.h=43aC. h...

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh bằng a2, tam giác SAD cân tại S, mặt mặt (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích S.ABCD bằng 4a3/3. Tính khoảng cách h từ bỏ B mang đến mặt phẳng (SCD).

*

A.h=23a

B.h=43a

C. h=83a

D.h=34a


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA=a3và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SBC).

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a,

SA=a3và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách

từ A cho mặt phẳng (SBC).

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bởi a. Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD), SA=a3. Góc chế tác với khía cạnh phẳng (SAB) với (SCD) bằng

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bởi a. Cạnh SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy (ABCD), SA=a3. Góc tạo ra với mặt phẳng (SAB) với (SCD) bằng

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông trên A, B với AD = 2a, AB = BC = SA = a. Bên cạnh SA vuông góc với đáy, cùng với M là trung điểm AD. Tính khoảng cách h từ M cho mặt phẳng (SCD). A. H = a3B. H =a66C. H =a63D. H =...

Xem thêm: Lý Thuyết Toán Lớp 2: Số Bị Trừ Và Số Trừ, Số Bị Trừ, Lý Thuyết Toán Lớp 2: Số Bị Trừ


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B cùng AD = 2a, AB = BC = SA = a. Cạnh bên SA vuông góc cùng với đáy, với M là trung điểm AD. Tính khoảng cách h tự M mang lại mặt phẳng (SCD).

A. H = a3

B. H = a66

C. H = a63

D. H = a36


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình chữ nhật vớiAD = 2a; SA⊥ABCDvà SA = a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật vớiAD = 2a;  SA⊥ABCDvà SA = a. Khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SCD) bằng