Khi nào đa thức a chia hết cho đơn thức b

     

- muốn chia đa thức A cho đối kháng thức B ta phân tách mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cộng các hiệu quả với nhau.
Bạn đang xem: Khi nào đa thức a chia hết cho đơn thức b

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: 4 Cách Đặt Câu Tiếng Anh Với Từ Cho Sẵn, TiếNg Anh K12
Xem thêm: Cách Làm Dưa Rau Muống Để Lâu, Cách Làm Rau Muống Chua Ngọt Giòn Ngon Hấp Dẫn


*

Đáp án:

Khi nào nhiều thức A phân tách hết mang đến đa thức B? đa thức C phân tách hết mang đến đa thức D?

=> Khi đa thức A phân chia hết đến đa thức B đc dư =0 thì ta ns nhiều thức A chia hết mang lại đa thức B

đa thức C phân chia hết đến đa thức D( lm giống như như bên trên )

Phát biểu luật lệ chi đối chọi thức A cho 1-1 thức B (trong trường thích hợp A phân chia hết mang đến B)

=>

Muốn chia đơn thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho 1-1 thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B(trong ngôi trường hợpA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Achia hết choB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B) ta làm cho như sau:

+ Chia thông số của solo thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho hệ số của 1-1 thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ phân tách lũy quá của từng đổi mới trongA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho lũy thừa của cùng trở nên đó trongB." role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Nhân các công dụng vừa tìm được với nhau.

quy tắt phân chia đa thức cho đối kháng thức (trong TH từng hạng tử A đầy đủ chia hết đến B)

Muốn phân tách đa thức A cho solo thức B (trường hợp những hạng tử của đa thức A hồ hết chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A mang đến B rồi cùng các kết quả với nhau.