(Tiếng Việt) KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG TUẤN LÊ CORPORATION