(Tiếng Việt) NHÀ HÀNG MÌ AORI RAMEN CỦA SEUNGRI CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG