(Tiếng Việt) KHAI TRƯƠNG LA LUNA CHI NHÁNH SÀI GÒN