(Tiếng Việt) KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG XNK VÀ PHÂN PHỐI RƯỢU MAODAI