Chuyển Các Câu Sau Sang Bị Động: I Had My Nephew Paint The Gate Last Week

     

Duới đó là các tin tức và kỹ năng và kiến thức về chủ thể i had my nephew paint the gate last week hay nhất do thiết yếu tay đội ngũ cửa hàng chúng tôi biên soạn cùng tổng hợp:

*

1. Change these sentences into passive i had my nephew paint the …
Bạn đang xem: Chuyển các câu sau sang bị động: i had my nephew paint the gate last week

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50939 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.I had my nephew paint the gate last week. 2.She will have Peter wash her car tomorrow. 3.They have her tell the story again. 4.John gets his sister lớn clean his shirt. 5.Anne had had a friend type her composition. 6.Rick will have a barber cut his hair. …...

Xem tức thì


*

2. EXERCISE 1:CHUYỂN CÁC CÂU SAU sang trọng BỊ ĐỘNG.1. I had my …


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 77836 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: EXERCISE 1:CHUYỂN CÁC CÂU SAU sang BỊ ĐỘNG.1. I had my nephew paint the gate last week.2. She will have Peter wash her c...

Khớp với công dụng tìm kiếm: 1. I had my nephew paint the gate last week. => I had the gate painted last week. 2. She will have Peter wash her oto tomorrow. => She will have her car washed tomorrow. 3. They have her tell the story again. => They have the story told again. 4. John gets his sister to clean his shirt. => John gets his shirt cleaned. 5....

Xem ngay lập tức


*

3. CHUYỂN CÁC CÂU SAU sang BỊ ĐỘNG. 1.I had my nephew paint …


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 46488 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: CHUYỂN CÁC CÂU SAU lịch sự BỊ ĐỘNG.1.I had my nephew paint the gate last week.2.She will have Peter wash her oto tomorr...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.I had my nephew paint the gate last week. =>I had the gate painted last week. 2.She will have Peter wash her car tomorrow =>She will have her oto washed tomorrow. 3.They have her tell the story again. =>They have the story told again. 4.John gets his sister to lớn clean his shirt. =>John gets his shirt cleaned. 5.Anne had had a friend type her ......

Xem tức thì


*

4. Please show me example sentences with "https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpgi had my nephew paint …


Tác giả: hinative.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 44940 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: I had my nephew paint the gate last week because it was old & rusty.

Khớp với tác dụng tìm kiếm: I had my nephew paint the gate last week because it was old và rusty. Sign in; Sign up Question Anh_113211769957470. 26 Jun 2019. Vietnamese English (US) Question about English (US) Please show me example sentences with i had my nephew paint the gate last week. Tell me as many daily expressions as possible. ......

Xem ngay


5. III. Thể Truyền khiến cho 1. I Had My Nephew Paint The Gate Last …


Tác giả: mtrend.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 95885 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: III. Thể truyền khiến 1. I had my nephew paint the gate last week. 2. She will have Peter wash her oto tomorrow. 3. They have her tell the story again. 4. John

Xem ngay lập tức


*

6. Turn the following sentence into the passive: I had my nephew …


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 23964 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Xem ngay lập tức


7. Cấu Trúc: "https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpgNhờ Ai làm cho Gì"https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpg 1. I Had My Nephew Paint The Gate …


Tác giả: mtrend.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 92760 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cấu trúc: "https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpgNhờ ai có tác dụng gì"https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpg 1. I had my nephew paint the gate last week. 2. She is having Peter wash her oto tomorrow. 3. John gets his sister khổng lồ clean his shirt.

Xem ngay lập tức


*

8. Passive Voice Exercises


Tác giả: www.fluentland.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 84714 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Passive Voice Exercises Passive Voice Exercise 1: Change from the active lớn the passive voice 1. My father waters this flower every morning. 2. John invited

Xem ngay lập tức


9. EXERCISE 2: CHUYỂN CÁC CÂU SAU sang BỊ ĐỘNG.1.I had my …
Xem thêm: Top 8 Tai Nghe Bluetooth Loại Nào Tốt, Top 8 Tai Nghe Bluetooth Tốt Nhất 2022

Tác giả: truongtuhoc.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 4121 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về EXERCISE 2: CHUYỂN CÁC CÂU SAU sang trọng BỊ ĐỘNG.1.I had my …. Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: 1.I had my nephew paint the gate last week.-----2.She will have Peter wash her oto tomorrow.-----3.They have her tell the story again.-----4.John gets his sister to lớn clean his shirt.-----5.Anne had had a friend type her composition.-----6.Rick will have a barber cut his hair.-----7.I will get the dressmaker khổng lồ make a new dress.-----8.He had a ......

Xem tức thì


10. Bài tập môn giờ Anh Lớp 10 - Câu bị động (Passive voice)


Tác giả: thuviendethi.org

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 66093 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về bài tập môn giờ đồng hồ Anh Lớp 10 - Câu thụ động (Passive voice). Đang cập nhật...

Xem tức thì


*

11. Change these sentences into Dns5iyc... | Xem lời giải tại QANDA


Tác giả: qanda.ai

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 44729 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Change these sentences into Dns5iyc 1. I had my nephew paint the gate last week. 2. She will have Peter wash her oto tomorrow. 3. They have her tell the story again. 4. John gets his sister khổng lồ clean his shirt. 5. Anne had had a friend type her composition. 6. Rick will have a barber cut his hair. 7. I will get the dressmaker to make a new dress. S5 8. He had a mechanic repair his car. 9. She often gets the technician khổng lồ maintain the heater. 10. They had the police arrest the shoplifter. 11. Are you going khổng lồ have the shoem ker repair your 8b0cs 12. I must have the dentist check my teeth. 13. She will have a veterinary surgeon examine her dog. 14. We had a man take this photograph when we were on holiday last S1 summer. 15. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

Khớp với công dụng tìm kiếm: Change these sentences into Dns5iyc 1. I had my nephew paint the gate last week. 2. She will have Peter wash her car tomorrow. 3. They have her tell the story again. 4. John gets his sister to clean his shirt. 5. Anne had had a friend type her composition. 6. Rick will have a barber cut his hair. 7. I will get the dressmaker to make a new dress. S5 8. He had a mechanic repair his car. …...

Xem ngay lập tức


12. I had my nephew paint the gate last week. => I had the


Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 50938 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về I had my nephew paint the gate last week. => I had the. Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: bước 1: Click vào đây để đăng ký thành viên Mooners. Chú ý: Click vào nút "https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpgTham gia nhóm"https://ccevents.vn/i-had-my-nephew-paint-the-gate-last-week/imager_1_9109_700.jpg xong, các bạn nhớ trả lời thắc mắc vào nhóm nhằm được chăm chút tự động. Nếu bạn bỏ qua chúng ta cần quay trở lại để trả lời câu hỏi vào nhóm. Cách 2: Click vào đây để đưa mã click hoạt....

Xem tức thì


13. I had my nephew paint the gate last week. - Moon.vn


Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 14278 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về I had my nephew paint the gate last week. - Moon.vn. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: I had my nephew paint the gate last week. A. I had the gate painted by my nephew last week. B. I had the gate paint by my nephew last week. C. I had the gate to lớn be painted by my nephew last week. D. The gate had to lớn be painted by my nephew last week....

Xem tức thì


14. Passive Voice | xã hội Học sinh vn - HOCMAI


Tác giả: diendan.hocmai.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 5104 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: đưa câu chủ động thành câu bị độngI had my nephew paint the gate last weekShe will have Peter wash her car tomorrowThey have her tell the story againJohn gets his sister lớn clean his shirtAnne had had a friend type her compositionRick will have a barber cut his hairI will get the...

Xem ngay


*

15. 2 EXERCISE 2CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG... | Xem lời giải tại …


Tác giả: qanda.ai

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 38389 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 2 EXERCISE 2 CHUYỂN CÁC CÂU SAU sang BỊ ĐỘNG. 1.I had my nephew paint the gate last week. 2 2.She will have Peter wash her car tomorrow. 3.They have her tell the story again. 4.John gets his sister to lớn clean his shirt. 5 5.Anne had had a friend type her composition. 6 6.Rick will have a barber cut his hair. 7.I will get the dressmaker to lớn make a new dress

Khớp với công dụng tìm kiếm: $1.I$ had my nephew paint the gate last week. $2$ 2.She will have Peter wash her oto tomorrow. 3.They have her tell the story again. 4.John gets his sister khổng lồ clean his shirt. $5$ 5.Anne had had a friend type her composition. $6$ 6.Rick will have a barber cut his hair. $7.I$ will get the dressmaker to lớn make a new dress...

Xem tức thì


*

16. Iii - Star


Tác giả: thitbohitachi.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 3483 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar3 voteGửiHủyChưa bao gồm nhómTrả lời9Cám ơn8Có kết cấu ko hả bạnChưa tất cả nhómTrả lời0Cám ơn0Cho mình xin kết cấu câu 1 cùng với ạ!Chưa bao gồm nhómTrả lời0Cám ơn0Cho bản thân xin cấu trúc toàn bộ được ko ạ?Đăng nhập để hỏi chi tiếtChưa tất cả nhómTrả lời1887Cám ơn1793Answers: Exercise 4:1, I had a gate painted last week

Xem ngay
Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Tròn Đi Qua 2 Điểm Và Tiếp Xúc Với Đường Thẳng

17. Ngoại ngữ - Câu tiêu cực | cộng đồng Học sinh Việt Nam


Tác giả: diendan.hocmai.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 60366 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: viết lại câu- I had my nephew paint the gate last week=> I had the gate painted by nephew last weekhay => I had the gate painted last week2 câu vấn đáp đó mẫu nào mới đúng v mn?