25 types of rooms in a house

     
Home/ Môn học/Tiếng Anh/Where do you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they? 3. Which room vày you like the best in your house? Why?

Where bởi vì you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they? 3. Which room vì chưng you lượt thích the best in your house? Why?


Where vì you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they?3. Which room vì chưng you lượt thích the best in your house? Why?


*

Where bởi vì you live?

`->` I live in nhị Duong City

How many rooms are there in your house? What are they?

`->` There are `6` rooms in my house

`->` There are `2` bedrooms, `2` bathrooms, `1` kitchen và `1` living room

Which room vị you lượt thích the best in your house? Why?

`->` I lượt thích my bedroom best

`->` Because it’s very colorful và interesting


*

Answer:

1.Where vì you live?

⇒I live in Bac Ninh Province.

Bạn đang xem: 25 types of rooms in a house

Dịch:Tôi sống ngơi nghỉ tỉnh Bắc Ninh.

You can replace it with your whereabouts.

(Bạn có thể thay thế bởi nơi sống của bạn.)

2.How many rooms are there in your house?What are they?

⇒My house has 9 rooms including:living room,kitchen,3 bathrooms and 4 bedrooms.

Dịch:Nhà của tôi tất cả 9 chống gồm:phòng khách,phòng bếp,3 phòng tắm với 4 phòng ngủ.

Xem thêm: Từ Đồng Âm Là Gì? Phân Loại, Ví Dụ Về Từ Đồng Âm Là Gì? Ví Dụ Về Từ Đồng Âm

You can replace it with the number of rooms in your house.

(Bạn hoàn toàn có thể thay thay nó cùng với số phòng trong nhà đất của bạn.)

3.Which room vày you lượt thích the best in your house?Why?

⇒I like living room best because there I can watch TV when I’m bored & host my friends.

Dịch:Tôi thích phòng tiếp khách nhất bởi vì ở kia tôi có thể xem TV mỗi khi tôi chán và đón tiếp những người các bạn của tôi.

You can replace it with your favourite room in your house.

Xem thêm: 5 Mẫu Nồi Áp Suất Điện Máy Chợ Lớn, Nồi Áp Suất

(Bạn rất có thể thay thế bởi căn chống yêu thích của khách hàng trong nhà đất của bạn.)


Chezy_cute

#Hoctot!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Josie
*

About Josie
Đặt Câu Hỏi