HÒA TAN HOÀN TOÀN 47.4 GAM PHÈN CHUA

     

nphen chua=0,1molnAl3+=nphen chua=0,1molnSO42−=2.nphen chua=0,2molnOH−=2nBa(OH)2=0,4molnBa2+=nBa(OH)2=0,2mol

Các bội phản ứng xảy ra khi cho X chức năng với dung dịch Ba(OH)2:

Ba2++SO42−→BaSO40,20,2   0,2Al3++3OH−→Al(OH)3-x3x     xAl3++4OH−→Al(OH)4-y4y     yx+y=0,1nAl3+3x+4y=0,4nOH−→x=0y=0,1

Không gồm kết tủa Al(OH)3, chỉ có kết tủa BaSO4.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 47.4 gam phèn chua

→mBaSO4=46,6gam.


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Ở nhiệt độ thường, kim loại kali phản ứng cùng với nước chế tạo thành


Câu 2:


Trong những chất sau: CH4, CO, CCl4, HCHO, CaC2, CO2, H2CO3, CH3COOH. Số hợp hóa học hữu cơ là


Câu 3:


Cho 3,6 gam FeO phản ứng toàn vẹn với dung dịch đựng a mol HCl. Quý hiếm của a là


Câu 4:


Hòa tan hết một lượng láo lếu hợp có K và Na vào H2O dư, thu được hỗn hợp X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Mang đến X vào hỗn hợp FeCl3 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 5:


Công thức phân tử của amin no, đơn chức, mạch hở cất 19,178% N về cân nặng là


Câu 6:


Cho 10,4 gam hỗn hợp X bao gồm axit axetic và etyl axetat tính năng hoàn toàn với 150 gam hỗn hợp NaOH 5% (dùng dư 25% so với lượng đề xuất vừa đủ cho phản ứng). Phần trăm cân nặng của etyl axetat trong X là


Câu 7:


Cho các phát biểu sau:

(a) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm (COO-)

(b) trong công nghiệp, glucozơ được đưa hoá tự saccarozơ dùng làm tráng gương, tráng ruột phích.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Samsung Thanh Trì, Danh Sách Trung Tâm Bảo Hành

(c) các amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu không còn là α-amino axit) là đều hợp chất các đại lý để kiến tạo nên các một số loại protein của cơ thể sống.

(d) Polietilen, poli(vinyl clorua),... Có tính bí quyết điện, biện pháp nhiệt.

Xem thêm: Gội Đầu Mùng 2 Có Nên Gội Đầu Không ? Mùng 2 Tết Gội Đầu Có Được Không

(e) Do có tác dụng hoà tan tốt nhiều chất nên một vài este được dùng làm dung môi nhằm tách, chiết hóa học hữu cơ (etyl axetat), trộn sơn (butyl axetat).

Số tuyên bố đúng là


Câu 8:


Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam mãng cầu vào nước. Để trung hòa dung dịch sau bội phản ứng nên V ml dung dịch HCl 2M. Cực hiếm của V là


Câu 9:


Cho những chất sau: glucozơ, ancol etylic, glixerol, axit axetic. Số chất chức năng được cùng với Cu(OH)2/NaOH là


Câu 10:


Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp FeS2, FeS cùng Cu vào 400 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X với một hóa học khí bay ra. Nếu mang đến dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp X thì thu được 27,96 gam kết tủa, còn nếu mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thì nhận được 36,92 gam kết tủa. Phương diện khác, dung dịch X có khả năng hòa tan về tối đa m gam Cu. Biết vào các quy trình trên, sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 hồ hết là NO. Quý hiếm của m là


Câu 11:


Hỗn đúng theo khí X tất cả propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in gồm tỉ khối hơi so với SO2 là 0,75. Đốt cháy trọn vẹn 0,02 mol các thành phần hỗn hợp X, mang lại hấp thụ tổng thể sản phẩm cháy vào trong bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Câu 12:


Cho rảnh rỗi dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch cất AlCl3 x (mol/l) và Al2(SO4)3 y (mol/l). Bội nghịch ứng được trình diễn theo đồ vật thị sau:

Tỉ lệ x : y là


Câu 13:


Cho lếu hợp có Na và Al có tỉ lệ số mol khớp ứng là 1: 2 vào nước (dư). Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan. Quý hiếm của m là


Câu 14:


Hỗn vừa lòng X gồm metyl aminoaxetat (NH-CH2-COOCH3), axit glutamic và vinyl fomat. Tất cả hổn hợp Y bao gồm etilen cùng metylamin. Để đốt cháy trọn vẹn x mol X và y mol Y thì tổng cộng mol O2 buộc phải dùng trọn vẹn là 2,28 mol; thu được H2O, 0,2 mol N2 với 1,82 mol CO2. Khía cạnh khác, để phản ứng không còn với x mol X yêu cầu vừa đủ V ml hỗn hợp KOH 2M, đun nóng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của V là


Câu 15:


Phát biểu làm sao sau đấy là sai?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


links
Thư viện câu hỏi
Đánh giá năng...
THI THỬ THPT...
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
bài viết mới nhất
Lớp 10
Lớp 7
Lớp 3