Hình Chữ Nhật Màu Đỏ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều lâu năm 9cm, chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh lá cây có chu vi bởi chu vi của tờ giấy màu đỏ.Tính diện tích của tờ giấy màu xanh.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật màu đỏ


*

Chu vi HCN là 2x(9+5) = 28 cm Vậy chu vi hình vuông là 28 cm Cạnh hình vuông là 28 : 4 = 7 cm Diện tích hình vuông là 7x7=49 cm2 Vậy diện tích tờ giấy màu xanh là 49 cm2


*

bài xích giải

Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

( 9 + 5 ) x 2 = 28 ( cm )

Vì chu vi hình chữ nhật màu đỏ = chu vi hình vuông greed color nên chu vi hình vuông màu xanh da trời là 28 centimet .

Cạnh hình vuông blue color là :

28 : 4 = 7 ( centimet )

Diện tích tờ giấy màu xanh da trời là :

7 x 7 = 49 ( cm )


bài giải

 Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

(9 + 5) x 2 = 28 ( centimet )

Cạnh tờ giấy hình vuông greed color là :

28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích tờ giấy màu xanh da trời là :

7 x 7 = 49 ( cm2 )


 Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

(9 + 5) x 2 = 28 ( cm )

Cạnh tờ giấy hình vuông màu xanh da trời là :

28 : 4 = 7 ( centimet )

Diện tích tờ giấy blue color là :

7 x 7 = 49 ( cm2 )

Đáp số: ................................

P/s tham khảo nha


Chu vi của tờ giấy hình chữ nhật red color là : ( 9 + 5 ) x 2 = 28 (cm )Vì chu vi của tờ giấy hình chữ nhật bởi chu vi tờ giấy hình chữ nhật mi xanh đề nghị , 1 cạnh của tờ giấy màu xanh lá cây là là: 28 : 4 = 7 ( centimet )Diện tích của tờ giấy màu xanh lá cây là : 7 x 7 = 49 ( cm2)Đáp số : 49 cm2 


bản thân nha:

bài bác giải

Chu vi tờ giấy màu đỏ là:

(9+5) x2=28 (cm)

bởi đề bài xích là chu vi tờ giấy màu đỏ bằng chu vi tờ giấy màu sắc xanh,mà chu vi của tờ giấy red color là 28cm cho nên chu vi của tờ giấy greed color cũng bằng 28cm

Một cạnh của tờ giấy màu xanh lá cây là:

28:4=7(cm)

diện tích của tờ giấy màu xanh là:

7 x7=49(cm2)

Đáp số:49 cm2


chu vi tờ giấy red color là:

(9+5)x2=28(cm)

cạch của tờ giấy màu xanh lá cây là:

28:4=7(cm)

diện tích của tờ giấy màu xanh lá cây là:

7x7=49(cm2) 

 đáp số :49 cm2

k mình nha


 Chu vi tờ giấy hình chữ nhật red color là : (9 + 5) x 2 = 28 ( cm )

Cạnh tờ giấy hình vuông màu xanh là : 28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích tờ giấy màu xanh là : 7 x 7 = 49 ( cm2 )

Đáp số: ..................

hok tốt


Chiều dài của cạnh thứ nhất :

 13,6 + 1,8 = 15,4 (cm)

Chiều dài của cạnh thứ cha :

15,4 + 2,3 = 17,7 (cm)

Chu vi của tam giác kia :

 13,6 + 15,4 + 17,7 = 46,7 (cm)

Đáp số:.............


Tờ giấy hình chữ nhật red color có gồm chiều lâu năm là 9cm,chiều rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông blue color có chu vi bằng chu vi bởi chu vi của tờ giấy màu đỏ.Tính diện tích của tờ giấy màu xanh?

ai trả lời mik k 


tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều daifm9cm,chiều rộng lớn 5cm.tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ.tính diện tích s của tờ giấy màu sắc xanh

 


tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều nhiều năm 9cm,chiều rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bởi chu vi của tờ giấy red color . TÍNH DIỆN TÍCH của tờ giấy màu xanh


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều nhiều năm 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông blue color có chu vi bằng chu vi của tờ giấy mà đỏ.

Xem thêm: Tranh Vẽ Ô To Mơ Ước Đạt Giải Nhất, Tranh Vẽ Chủ Đề Chiếc Ô Tô Mơ Ước

Tính diện tích s của tờ giấy color xanh.


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều lâu năm 9cm,chifeeuf rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ.Tính diện tích s của tờ giấy màu sắc xanh.

Các chúng ta nhớ phát âm kĩ đề rồi mới làm nhé.Ai nhanh cùng đúng tuyệt nhất mình sẽ tick cho.


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều lâu năm 9cm chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh da trời có chu vi bởi chu vi bằng chu vi của towfgiaays màu đỏ. Tính diện tích của tờ giấy color xanh 


Tờ giấy red color hình chữ nhật bao gồm chiều dài 9cm, chiều rộng 5 cm. Tờ giấy hình vuông màu xanh da trời có chu vi bởi chu vi của tờ giấy color đỏ. Tính diện tích của tờ giấy màu sắc xanh.

Xem thêm: Trường Thpt Lý Thái Tổ Bắc Ninh, Trường Thpt Lý Thái Tổ Ở Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều dài 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tờ giấy hình vuông màu xanh lá cây có chu vi bằng chu vi tờ giấy màu sắc đỏ. Tính diện tích tờ giấy màu sắc xanh 


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Tờ giấy hình vuông vắn màu xanhcos chu vi bằng chu vi tờ giấy color đỏ. Tính diện tích của color giấy xanh.