Hiệu của hai số là 210

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

 Giá trị một trong những phần là:

27 : 3 = 9 

Số đầu tiên là:

9 x 2 = 18 

Số đồ vật hai là:

9 x 5 = 45 

Đáp số :số sản phẩm công nghệ nhất: 18

số vật dụng hai: 45


*

1.4m3 59dm3= m3 48dm2 4cm2= dm22.3m3 5dm3= dm3 5m2 8dm2= m23.2m3= dm3 4.Hiệu của hai số là 27,số trước tiên bằng 2/5 số lắp thêm hai.Số thứ nhất là: GIÚP MÌNH VỚI!!!!!!!!!!!


điền kết quả vào nơi chấm :

1. Cho hai số có hiệu bằng 48,6 cùng biết nếu đem số thứ nhất nhân 5, số sản phẩm hai nhân 3 thì được hai tác dụng bằng nhau. Số đầu tiên là: ...

Bạn đang xem: Hiệu của hai số là 210

2. Nhị số bao gồm hiệu bởi 148, biết 2/3 số thứ nhất bằng 2/5 số sản phẩm công nghệ hai. Số nhỏ bé là : ...

3. Mang lại hai số có tổng bằng 124,5 với biết lấy số đầu tiên nhân 2, số đồ vật hai nhân 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Số thứ nhất là : ...

4.hai số gồm tổng bằng 192. Biết 1/4 số thứ nhất bằng 1/8 số thiết bị hai. Số sản phẩm hai là : ......

5. Hai số gồm hiệu bằng 14,2. Biết 2/5 số đầu tiên bằng 1/3 số thứ hai. Số trước tiên là : ....

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Sinh Thái Lên Đời Sống Sinh Vật, Các Nhân Tố Hữu Sinh Trong Tự Nhiên

6. Một hình thang tất cả trung bình cộng hai đáy bằng 14,5m, chiều cao bằng 88dm. Diện tích s của hình thang chính là : ....

7. Một hình trong có diện tích là 379,99dm. Bán kính của hình tròn trụ đó là : ............


Lớp 5 Toán
1
0

bài 2.3 : Tổng của nhị số là 936.5 .Biết một phần số trước tiên bằng 0,75 lần số thiết bị hai.Tìm hiệu của hai số đó.

Xem thêm: Cách Bật Người Theo Dõi Trên Fb, Cách Bật Chế Độ Theo Dõi Trên Facebook

bài 2.4 :Hiệu nhì số tự nhiên là 536,4.Tính tổng của hai số đó biết rằng một nửa số thứ nhất gấp rất nhiều lần số sản phẩm công nghệ hai?

bài 3.1:Cho hai số , biết 2/5 số đầu tiên bằng một nửa số máy hai.Hỏi số đầu tiên bằng bao nhiêu phần trăm số sản phẩm công nghệ hai.

bài 3.2 :Biết tỉ số của số thứ nhất và số thú hai là 4/3.Hỏi số vật dụng hai bởi bao nhiêu phần trăm số thú nhất?


Lớp 5 Toán
1
0
Trung bình cộng năm số thập phân là 8. Tổng số đầu tiên và số thiết bị hai là cùng hiệu của số thu tư và số lắp thêm năm là 27. Số thứ bố là hiệu của tổng của số đầu tiên và số vật dụng hai và hiệu của số thứ bốn và số sản phẩm công nghệ năm. Hãy tìm mỗi số đó. ( hiểu được mỗi số là số thập phân.Đây là bài xích toán nâng cấp của lớp 5 ai giải được thì làm.
Lớp 5 Toán
0
0

Cho tía số từ bỏ nhiên, trong số ấy 2 lần số đầu tiên bằng 3 lần số đồ vật hai và bằng 5 lần số máy ba. Search số lắp thêm hai, biết rằng hiệu của số lớn nhất và số bé nhỏ nhất bởi 72Trả lời: Số trang bị hai là


Lớp 5 Toán
4
0

Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền đức giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền đức giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)