Hiện Nay Tổng Số Tuổi Của Hai Bố Con Là 46

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Hiện ni tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Biết rằng sau 4 năm nữa, tuổi ba gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ và tuổi bố hiện nay.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 46


*

Tổng tuổi bố và con 4 năm tiếp theo là :

46+4+4=54

Ta có sơ thiết bị :

...

Tuổi bé lúc sau là :

54:(5+1)=4

Tuổi con bây chừ là:

4-4=0

Tuổi bố hiện nay là :

46-0=46


Bài giải

Tổng số tuổi cảu cha và nhỏ sau 4 năm là:

46 + (4 x 2) = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:

Con: |--------|

Bố: |--------|--------|--------|--------|--------|

Theo sơ đồ, tổng thể phần bằng nhau là:

1 + 5 = 6 (phần)

Tuổi nhỏ là:

54 : 6 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi tía là:

54 : 6 x 5 = 45 (tuôi)

Đ/s: ...


Hiện nay tổng số tuổi của hai cha con là 46 tuổi . Biết 2 năm nữa tuổi ba gấp 4 lần tuổi con . Tính tuổi cha hiện nay.


hai năm nữa toàn bô tuổi hai tía con là :

46+2+2=50(tuổi)

hai năm nữa tuổi của tía là:

50/(4+1)* 4 =40(tuổi)

Tuổi của bố hiện giờ là:

40-2=38(tuổi)


Tổng số tuổi của hai bố con là 46.Biết hai năm nữa thì tuổi ba gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện thời ?


Tổng số tuổi của 2 ba con sau 2 năm nữa là :

46 + 2 x 2 = 50 ( tuổi )Tuổi bố sau 2 năm nữa là :

50 : ( 4 + 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố hiện thời là :

40 - 2 = 38 ( tuổi )

Đáp số : 38 tuổi.

Xem thêm: Tên Con Trai Năm 2022 Họ Võ, Tên Hay Cho Con Trai, Con Gái Họ Võ Năm 2022


hiện ni tổng số tuổi của 2 cha con là 46 biết 2 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con tính tuổi ba hiện nay


Tuổi bố năm tiếp theo là :

( 46 + 2 x 2 ) : ( 4 + 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố bây giờ là :

40 - 2 = 38 ( tuổi )

Đáp số : 38 tuổi .


tổng số tuổi 2 cha con hai năm sau là:

46+2+2=50(tuổi)

tổng số phần đều nhau là:

4+1=5(phần)

tuổi bố 2 năm sau là:

50/5*4=40(tuổi)

tuổi bố hiện giờ là:

40-2=38(tuổi)

đáp số: 38 tuổi.


1.hiện nay,tổng số tuổi của hai bố con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của hai người?

2.hiện nay,tổng số tuổi hai cha con là 60.Biết sau 15 năm nữa,tuổi cha gấp 2 lần tuổi con.Tính tuổi bây chừ của mỗi người?

3.hiện nay,bố 40 tuổi,con 10 tuổi.Hỏi sau mấy năm thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

ghi cách tính và bắt tắt dùm bản thân lun nhé,mình khuyến mãi k


CAU 1: 

TONG SO TUOI CUA 2 BO con HAI nam giới TRUOC LA:

54 -(2+2)= 50 (TUOI)

TUOI con 2 nam giới TRUOC LA:

50 : 5 = 10 (TUOI)

phái mạnh NAY bé CO SO TUOI LA:

10 + 2 = 12 (TUOI)

nam NAY BO co SO TUOI LA:

54 - 12 = 42 (TUOI)

D/S:BO:42,CON:12

CAU 2:

15 phái mạnh NUA TONG SO TUOI CUA BO VA con LA:

60+(15+15)=90 (TUOI)

15 nam giới NUA bé CO SO TUOI LA:

90:3=30 (TUOI)

HIEN NAY bé CO SO TUOI LA:

30 -15=15(TUOI)

HIEN ni BO teo SO TUOI LA:

60-15=45 (TUOI)

D/S: BO: 45,CON:15

CAU 3:

NEU TUOI BO GAP 3 LAN TUOI nhỏ THI TUC LA BO HON con 2 PHAN.

vay mượn BO HON nhỏ SO TUOI LA:

40-10=30(TUOI)

1 PHAN co GIA TRI LA:

30:2=15 (TUOI)

VAY,TUOI nhỏ KHI vì LA 15.

Xem thêm: Trường Thcs Minh Hưng Tổ Chức Lễ Đón Nhận Bằng Công Nhận Đạt Chuẩn Quốc Gia

15-10=5(NAM)

VAY,SAU 5 nam giới TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON.

D/S:5 NAM


Đúng 0
phản hồi (0)

1.hiện nay,tổng số tuổi của hai tía con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi tía gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi bây giờ của nhì người?

2.hiện nay,tổng số tuổi hai cha con là 60.Biết sau 15 năm nữa,tuổi tía gấp 2 lần tuổi con.Tính tuổi bây giờ của từng người?

3.hiện nay,bố 40 tuổi,con 10 tuổi.Hỏi sau mấy năm thì tuổi tía gấp 3 lần tuổi con?