Hai Tấm Vải Dài 125

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai tấm vải lâu năm 125m .Hỏi từng tấm vải dài bao nhiêu mét biết một phần hai tấm vải đầu tiên bằng một trong những phần ba tấm vải vật dụng hai
*

Hai tấm vải nhiều năm 125m. Hỏi mỗi tấm vải vóc dài bao nhiêu một? Biết ½ tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải trang bị hai


*

Hai tấm vải nhiều năm 125m. Hỏi mỗi tấm vải vóc dài từng nào mét? Biết 1/2 tấm vải đầu tiên bằng 1/3 tấm vải đồ vật hai.

Bạn đang xem: Hai tấm vải dài 125


Hai tấm vải lâu năm 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ? biết rằng tấm vải vóc thừ nhất bằng 2/3 tấm vải sản phẩm công nghệ hai

 

 

 

 

 


Hai tấm vải lâu năm 125m. Hỏi mỗi tấm vải vóc dài bao nhiêu một? Biết ½ tấmvải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải thứ hai.


Tự vẽ sơ vật dụng nha bn

Tấm vải trước tiên dài là: 125 : ( 2+3).2=50 m 

Tấm vảo thứ 2 dài là: 125-50=75 m

Vậy...


Độ nhiều năm của tấm vải thứ nhất là:

125 : (2 + 3) x 2 = 50 (m)

Độ dài của tấm vải vật dụng hai là:

125 - 50 = 75 (m)

Đáp số: Tấm vải thứ nhất: 50 m

Tấm vải máy hai: 75 m


Do 1212 tấm vải trước tiên bằng 1313 tấm vải lắp thêm 2, đề nghị ta coi tấm thứ nhất là 2 phần, tấm thứ 2 là 3 phần

Ta bao gồm sơ đồ:

Tấm sản phẩm công nghệ nhất: |----|----|

Tấm máy hai: |----|----|----|

Lời giải:

Tấm đầu tiên dài số mét vải vóc là:

125:(2+3)×2=50125:(2+3)×2=50 (m)

Tấm lắp thêm hai dài số mét vải vóc là:

125−50=75125−50=75 (m)

Đáp số: tấm đầu tiên 50m, tấm sản phẩm hai 75m.

Xem thêm: Danh Sách Các Loại Biển Báo Nguy Hiểm Tài Xế Cần Ghi Nhớ, Biển Báo Nguy Hiểm Giao Thông

-----------------HỌC TỐT----------------


Một miếng vải lâu năm 24m.Chia đầy đủ thành 3 phần.Phần đầu tiên dài 1/3 tấm vải vóc ,phần sản phẩm công nghệ hai nhiều năm 1/4 tấm vải vóc .Hỏi a)Cả hai phần gộp lại bằng bao nhiêu mét vải?. Hỏi phần thứ bố bằng mấy phần của tấm vải


a ) Phần thứ nhất có số mét vải vóc là : 

24 x 1/3 = 8 ( m ) 

Phần lắp thêm hai gồm số mét vải là : 

24 x 1/4 = 6 ( m ) 

Cả hai phần có số mét vải là : 

8 + 6 = 14 ( m ) 

Đ/s : 14 m 

b ) Phần thứ ba có số mét vải vóc là : 

24 - 14 = 10 ( m ) 

Phân số chỉ số mét vải phần trang bị 3 là : 

10 : 24 = 5/12 ( số mét vải ) 

Đ/s : 5/12 mét vải 


Ba tấm vải nhiều năm 210 m. Nếu giảm đi 1/9 tấm vải thứ nhất,3/7 tấm vải đồ vật hai,1/3 tấm vải thứ cha thì phần còn lại của bố tấm vải bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét.


Hai tấm vải dài 125m. Hỏi từng tấm vải nhiều năm bao nhiêu? Biết 1/2 tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải vật dụng hai 


Ta có: 1212 tấm 1 = 1313 tấm 2

⇒ Tấm vải thứ 1 dài số m là:

125 : (2 + 3) × 2 = 50 (m)

Tấm vải thứ 2 dài số m là:

125 - 50 = 75 (m)

Đ/s:..............

Xem thêm: H2S Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Sự Điện Li, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11


Phân số chỉ tấm vải thứ 1 cùng tấm vải thứ 2 là:

1/2:1/3=2/3

ta có sơ đồ:(tấm vải vóc thứ1 là 2 phần tấm vải thứ hai là 3 phần)

Tấm vải sản phẩm công nghệ 1 nhiều năm là:125:(2+3)x2=50(m)

Tấm vải thứ 2 dài là:125-50 =7(m)

Đ/S:.....


Ba tấm vải nhiều năm 105 m. Nếu giảm đi 1 / 9 tấm vải máy nhất, 3 / 7 tấm vải máy hai với 1 / 3 tấm vải thứ bố thì phần còn lại của ba tấm vải bởi nhau. Hỏi mỗi tấm vải vóc dài từng nào mét? 


Ba tấm vải nhiều năm 105 m. Nếu cắt đi 1/9 tấm vải trước tiên , 3/7 tấm vải trang bị hai với 1/3 tấm vải thứ tía thì phần còn sót lại của bố tấm vải bằng nhau. Hỏi từng tấm vải vóc dài từng nào mét?


giảigọi số đo mỗi tấm vải theo thứ tự là a,b, c ( a,b,c trực thuộc N*)theo bài xích ra ta có:a=b+c= 105a-1/9a = b-3/7b= c-1/3c=>8/9a= 4/7b= 2/3c 56a/63= 36b/63 = 42c/63 56a= 36b = 42c a/56= b/36= c/42 = (a+b+c)/134=105/134=> a xê dịch = 43,9 m b xấp xỉ = 28,2 m c dao động = 32,9 m