Hai Quả Cầu Nhỏ Giống Nhau Bằng Kim Loại

     
*Bạn đang xem: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 giờ Anh 12
đồ gia dụng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Euro 2021 Khai Mạc Ngày Nào, Kết Thúc Hôm Nào? (Chính Thức)

*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 đồ gia dụng lí 11

Câu hỏi hai quả cầu nhỏ tuổi giống nhau bằng sắt kẽm kim loại có khối lượng m = 5g, được treo vào và một điểm O bởi 2 sợi dây không dãn, dài 30cm. Tích điện cho mỗi quả mong điện tích q hệt nhau thì thấy chúng đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 900. Tính năng lượng điện tích mà lại ta đã truyền đến quả cầu. Lấy g = 10 (m/s2).

A (10^ - 6;C) B (2.10^ - 6;C) C (3.10^ - 6;C) D (4.10^ - 6;C)


Xem thêm: Unit 8 Lớp 10: Reading Trang 29, Tiếng Anh Lớp 10 Unit 8 Reading

Phương pháp giải:

Định luật Cu – lông (F = dfracr^2)

Điều kiện cân nặng bằng: (overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + ... + overrightarrow F_n = 0)

Phân tích các lực tác dụng vào đồ vật trên hình vẽ và sử dụng những kiến thức hình học.


Lời giải chi tiết:

Khi trái cầu cân đối thì: (overrightarrow phường + overrightarrow T + overrightarrow F_d = 0)

Đặt (overrightarrow T" = overrightarrow p + overrightarrow F_d Rightarrow overrightarrow T" + overrightarrow T = 0 Rightarrow left{ eginarrayloverrightarrow T" , uparrow downarrow overrightarrow T \T" = Tendarray ight.)

Biểu diễn các lực tính năng lên trái cầu:

 

*

+ Từ hình mẫu vẽ ta có:

(eginarrayl an alpha = dfracF_dP Rightarrow F_d = P. an alpha = mg. an alpha \ Rightarrow F_d = 5.10^ - 3.10. an 45 = 0,05Nendarray)

+ Mà: (left{ eginarraylF = dfrackleftr^2\left| q_1 ight| = left| q_1 ight| = left| q ight|endarray ight. Rightarrow F = k.dfracq^2r^2 Rightarrow left| q ight| = sqrt dfracF.r^2k )

+ Từ hình vẽ ta có: (r = 2.left( l.sin 45 ight) = l.sqrt 2 )

( Rightarrow left| q ight| = sqrt dfracF.left( lsqrt 2 ight)^2k = sqrt dfrac0,05.left( 0,3sqrt 2 ight)^29.10^9 = 10^ - 6C)

+ Vậy tổng độ lớn điện tích đã truyền cho hai quả cầu là: (Q = 2left| q ight| = 2.10^ - 6;C)