Hai Năm Nữa Con 9 Tuổi

     
*

*

*

Tuổi con hiện giờ là :

9 - 2 = 7 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện giờ là :

7 + 32 = 39 (tuổi)

Nếu tuổi nhỏ là một trong những phần thì tuổi bà bầu là 9 phần như thế.

Bạn đang xem: Hai năm nữa con 9 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là :

9 - 1 = 8 (phần)

Tuổi nhỏ lúc bởi 1/9 tuổi người mẹ là :

32 : 8 = 4 (tuổi)

Vậy cơ hội tuổi con bởi 1/9 tuổi mẹ cách đó số năm là :

7 - 4 = 3 (năm)

ĐS:3 năm


Hiện ni con: 9-2=7(tuổi)

Hiện nay mẹ: 7+32=39(tuổi)

Khi bà mẹ 36 tuổi và bé 4 tuổi thì tuổi con bằng 1/9 tuổi chị em nên cách đây 3 năm


2 năm nữa ,con 9 tuổi ,kém người mẹ 32 tuổi . Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi bà bầu .

giúp mik nha phải gấp


tuổi nhỏ là

9-2=7

vậy tuổi bà bầu là

7+32=39 

tuổi mẹ khi gap tuổi còn 9 lần là

32 : 4 *9 =36

cách đây 39 - 36 = 3 năm tuổi con bởi 1/9 tuổi mẹ


Bài 1:Cách phía trên 8 năm chị em gấp 7 lần tuổi con và toàn bô tuổi số tuổi của hai mẹ con hôm nay bằng 32. Hỏi sau mấy năm nũa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Bài 2: bà bầu sinh nhỏ năm 28 tuổi. Tỏng số tuổi của hai người mẹ con trong năm này bằng 38. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?


Bài 2:Mẹ sinh con năm 28 tuổi (Rightarrow)tuổi chị em hơn tuổi con 28 tuổiTuổi mẹ hiện nay là:( 38 + 28 ) : 2 = 33 ( tuổi )Tuổi con hiện thời là: 38 - 33 = 5 ( tuổi )Ta tất cả sơ đồ vật khi tuổi nhỏ = (frac512)tuổi mẹ:Tuổi mẹ: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|Tuổi con: |-----|-----|-----|-----|-----|Tuổi bà bầu khi tuổi con = (frac512) tuổi bà mẹ là:28 : ( 12 - 5 ) * 12 = 48 ( tuổi )Tuổi bé bằng (frac512)tuổi chị em sau số năm là:48 - 33 = 15 ( t...

Bài 2:

Mẹ sinh con năm 28 tuổi (Rightarrow)tuổi chị em hơn tuổi nhỏ 28 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

( 38 + 28 ) : 2 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là: 

38 - 33 = 5 ( tuổi )

Ta bao gồm sơ vật dụng khi tuổi bé = (frac512)tuổi mẹ:

Tuổi mẹ: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi con: |-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi mẹ khi tuổi con = (frac512) tuổi mẹ là:

28 : ( 12 - 5 ) * 12 = 48 ( tuổi )

Tuổi con bằng (frac512)tuổi mẹ sau số năm là:

48 - 33 = 15 ( tuổi )

Đáp số: 15 tuổi


Đúng 0
Bình luận (0)
Bài 1: Tổng số tuổi của hai bà mẹ con 8 thời gian trước là:32 - ( 8 * 2 ) = 16 ( tuổi )Ta có sơ đồ:Tuổi bà mẹ 8 năm trước: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|Tuổi bé 8 năm trước: |-----|Tuổi mẹ 8 năm trước là:16 : ( 7 + 1 ) * 7 = 14 ( tuổi )Tuổi mẹ bây chừ là:14 + 8 = 22 ( tuổi )Tuổi cọn bây giờ là:32 - 22 = 10 ( tuổi)Tuổi mẹ hơn tuổi số lượng tuổi là:22 - 10 = 12 ( tuổi )Hiệu số tuổi của bà bầu và con không nuốm đổi. Ta gồm sơ vật khi tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con:Tuổi mẹ: |--------|--------|Tuổi co...
Đọc tiếp

Bài 1:

 Tổng số tuổi của hai bà bầu con 8 năm ngoái là:

32 - ( 8 * 2 ) = 16 ( tuổi )

Ta có sơ đồ:

Tuổi bà mẹ 8 năm trước: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi nhỏ 8 năm trước: |-----|

Tuổi mẹ 8 năm kia là:

16 : ( 7 + 1 ) * 7 = 14 ( tuổi )

Tuổi mẹ bây giờ là:

14 + 8 = 22 ( tuổi )

Tuổi cọn hiện giờ là:

32 - 22 = 10 ( tuổi)

Tuổi chị em hơn tuổi con số tuổi là:

22 - 10 = 12 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của bà mẹ và con không vậy đổi. Ta gồm sơ vật dụng khi tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con:

Tuổi mẹ: |--------|--------|

Tuổi con: |--------|

Tuổi người mẹ lúc tuổi mẹ gấp rất nhiều lần lần tuổi nhỏ là:

12 : ( 2 - 1 ) * 2 = 24 ( tuổi )

Tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi nhỏ sau thời gian là:

24 - 22 = 2 ( năm )

Đáp số: 2 năm


Đúng 0
Bình luận (0)

cách đây 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi nhỏ và tổng cộng tuổi của 2 bà bầu con cơ hội đó bằng 32 tuổi . Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy
Tổng số tuổi của 2 người mẹ con bây chừ là : 32 + 8 + 8 = 48 ( tuoi )Tuổi con cách đó 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuoi )Tuổi con hiện giờ là : 4 + 8 = 12 ( tuoi )Tuổi mẹ hiện thời là : 48 - 12 = 36 ( tuoi )Mẹ hơn số lượng tuổi là : 36 - 12 = 24 ( tuoi )Số tuổi của nhỏ khi người mẹ gấp 2 lần tuổi con là : 24 : ( 2 - 1 ) = 24 ( tuoi )Vậy sau số thời gian nữa là : 24 - 12 = 12 ( phái nam ) Đáp số : 12 namNHỚ K cho MK NHA !!!!!!!!!!!
Đọc tiếp

Tổng số tuổi của 2 bà bầu con hiện thời là : 32 + 8 + 8 = 48 ( tuoi )

Tuổi con từ thời điểm cách đây 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuoi )

Tuổi con hiện giờ là : 4 + 8 = 12 ( tuoi )

Tuổi mẹ hiện giờ là : 48 - 12 = 36 ( tuoi )

Mẹ hơn số lượng tuổi là : 36 - 12 = 24 ( tuoi )

Số tuổi của bé khi bà mẹ gấp 2 lần tuổi nhỏ là : 24 : ( 2 - 1 ) = 24 ( tuoi )

Vậy sau số thời gian nữa là : 24 - 12 = 12 ( nam )

Đáp số : 12 nam

NHỚ K mang đến MK NHA !!!!!!!!!!!


Đúng 0

Bình luận (0)
sơ đồ gia dụng tuổi mẹ và tuổi con cách đây 8 năm là:mẹ |----|----|----|----|----|----|----|con|----|tuổi mẹ hiện nay là:32 : ( 7 + 1 ) x 7 + 8 = 36 ( tuổi )tuổi nhỏ hiện nay là:32 : ( 7 + 1 ) + 8 = 12 ( tuổi )hiệu số tuổi của 2 bạn là: 36 - 12 = 26 tuổi ( hiệu này sẽ không đổi vì chưng mẹ thêm một tuổi thì nhỏ cũng thêm một tuổi , hiệu số tuổi luôn luôn cố định)sơ thứ tuổi người mẹ và bé khi bà bầu gấp nhỏ 2 lần là:mẹ |----|----|con|----|tuổi chị em lúc kia là:26 x 2 = 52 ( tuổi )tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con sau số thời gian nữa là:52 -...

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Nói Về Ngôi Nhà Trong Tương Lai Bằng Tiếng Anh ❤️️15 Mẫu


Đọc tiếp

sơ vật dụng tuổi bà bầu và tuổi con từ thời điểm cách đó 8 năm là:

mẹ |----|----|----|----|----|----|----|

con|----|

tuổi mẹ hiện nay là:

32 : ( 7 + 1 ) x 7 + 8 = 36 ( tuổi )

tuổi bé hiện nay là:

32 : ( 7 + 1 ) + 8 = 12 ( tuổi )

hiệu số tuổi của 2 tín đồ là: 36 - 12 = 26 tuổi ( hiệu này sẽ không còn đổi do mẹ thêm một tuổi thì nhỏ cũng thêm 1 tuổi , hiệu số tuổi luôn cố định)

sơ thứ tuổi bà bầu và con khi chị em gấp bé 2 lần là:

mẹ |----|----|

con|----|

tuổi bà mẹ lúc đó là:

26 x 2 = 52 ( tuổi )

tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi bé sau số năm nữa là:

52 - 36 = 16 ( năm )

đáp số: 16 năm nữa


Đúng 0
Bình luận (0)

Maria ơi , cau nhầm 1 chỗ rùi đấy . Đáng lẽ ra là 36 - 12 = 24 thì cậu lại làm là 36 - 12 = 26 ( tuoi )

Nhưng mà lại ko sao đây chỉ với lỗi bé dại thui


Đúng 0
Bình luận (0)

cách phía trên 8 năm tuổi bà bầu gấp 7 lần tuổi con.và tổng thể tuổi của hai người mẹ con lúc đó là 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi con


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy
-Ai đó giúp tớ giải ví dụ 3 bài toán cải thiện này nhé! :)1.Hai năm nữa bé 9 tuổi kém bà bầu 32 tuổi.Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm tuổi con bằng một trong những phần 9 tuổi mẹ?2.Một năm ngoái mẹ 40 tuổi hơn bé 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi?3.Một khu khu đất HCN gồm chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì chiều dài bằng 7 phần 2 chiều rộng.Tính DT khu đất?
Đọc tiếp

-Ai kia giúp tớ giải ví dụ 3 bài toán nâng cao này nhé! :)

1.Hai năm nữa nhỏ 9 tuổi kém bà bầu 32 tuổi.Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng một trong những phần 9 tuổi mẹ?

2.Một năm kia mẹ 40 tuổi hơn con 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi người mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?

3.Một khu đất HCN tất cả chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều dài đi 8m thì chiều dài bằng 7 phần 2d rộng.Tính DT khu vực đất?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Câu một là : 3 năm 

Câu 2 là : 2 năm 

Câu 3 là : 4736m2 nhé các bạn !

nha


Đúng 0

Bình luận (0)
-Ai kia giúp tớ giải ví dụ 3 bài toán nâng cấp này nhé! :)1.Hai năm nữa nhỏ 9 tuổi kém bà mẹ 32 tuổi.Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm tuổi nhỏ bằng một phần 9 tuổi mẹ?2.Một năm trước mẹ 40 tuổi hơn con 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi?3.Một khu khu đất HCN gồm chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng với đồng thời sút chiều dài đi 8m thì chiều dài bằng 7 phần 2 chiều rộng.Tính DT khu vực đất?
Đọc tiếp

-Ai đó giúp tớ giải cụ thể 3 bài toán nâng cấp này nhé! :)

1.Hai năm nữa bé 9 tuổi kém mẹ 32 tuổi.Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm tuổi nhỏ bằng 1 phần 9 tuổi mẹ?

2.Một năm trước mẹ 40 tuổi hơn bé 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi?

3.Một khu khu đất HCN có chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì chiều dài bởi 7 phần 2d rộng.Tính DT khu đất?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
26
0
GửiHủy
bài 1: tuổi con hiện nay là: 9 -2=7 (tuổi)vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời hạn nên hiện nay mẹ vẫn hơn bé 32 tuổita gồm sơ đồ biểu diễn số tuổi của 2 mẹ con khi tuổi con bởi 1/9 tuổi mẹ:tuổi con: |--|tuổi mẹ: |--|--|--|--|--|--|--|--|--|tuổi con lúc ấy là:32 : (9-1) x 1 = 4 (tuổi)tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ từ thời điểm cách đó số năm là: 7-4= 3 (năm)đáp số:...chọn mình đi roiif mình làm cho nốt mấy bài bác kia cho
Đọc tiếp

bài 1: tuổi con bây giờ là: 9 -2=7 (tuổi)

vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian nên bây giờ mẹ vẫn hơn nhỏ 32 tuổi

ta bao gồm sơ đồ biểu diễn số tuổi của 2 mẹ con khi tuổi con bởi 1/9 tuổi mẹ:

tuổi con: |--|

tuổi mẹ: |--|--|--|--|--|--|--|--|--|

tuổi con lúc ấy là:

32 : (9-1) x 1 = 4 (tuổi)

tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ cách đó số năm là: 7-4= 3 (năm)

đáp số:...

chọn bản thân đi roiif mình làm cho nốt mấy bài bác kia cho


Đúng 0

Bình luận (0)

1 ) dù có cách nhau bao nhiêu năm thì tuổi bà bầu vẫn hơn tuổi nhỏ 32 tuổi vậy 

tuổi con từ thời điểm cách đây mấy năm là : 32: ( 9-1) x1= 4 tuổi

cách số thời gian là : 9-4=5 tuổi 


Đúng 0
Bình luận (0)
bài 2 nhé: tuổi mẹ hiện nay là:40-1=39 (tuổi)viề hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời hạn nên giện nay người mẹ vẫn hơn con 35 tuổita bao gồm sơ đồ trình diễn tuổi 2 người mẹ con lúc tuổi người mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi như sau: 3 tuổituổi mẹ: |---|---|---|---|---|-|tuổi con: |---|từ sơ thiết bị ta có: giá trị 1 phần là: (35 - 3) : 4 = 8 ( tuổi)tuổi mẹ khi ấy là:8 x 5 + 3 = 43 (tuổi)tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi từ thời điểm cách đó số năm là:43 - 39 = 4 (năm)đáp số:..
Đọc tiếp

bài 2 nhé: tuổi mẹ hiện nay là:

40-1=39 (tuổi)

viề hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời hạn nên giện nay bà bầu vẫn hơn con 35 tuổi

ta gồm sơ đồ trình diễn tuổi 2 người mẹ con lúc tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi như sau:

3 tuổi

tuổi mẹ: |---|---|---|---|---|-|

tuổi con: |---|

từ sơ đồ vật ta có: 

giá trị một trong những phần là: 

(35 - 3) : 4 = 8 ( tuổi)

tuổi mẹ lúc đó là:

8 x 5 + 3 = 43 (tuổi)

tuổi bà bầu hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi từ thời điểm cách đó số năm là:

43 - 39 = 4 (năm)

đáp số:..

Xem thêm: Câu Lệnh Ghép Là Gì ? Tại Sao Lại Phải Có Câu Lệnh Ghép? Ví Dụ Về Câu Lệnh Ghép


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1:Hai năm nữa nhỏ 9 tuổi,kém bà mẹ 32 tuổi.Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm tuổi bé bằng (frac19)tuổi mẹ?

Bài 2:Lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác biệt được viiét từ các chữ số lẻ?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Bài 1: bà bầu mãi mãi hơn con 32 tuổi .

Tuổi con bây chừ là: 

9 - 2 = 7 ( tuổi )

=> Tuổi con từ thời điểm cách đây số năm con bằng 1/9 tuổi chị em là:

32 : ( 9 - 1 ) = 4 ( tuổi )

Vậy trước đó số năm con bằng 1/9 tuổi mẹ là: 

7 - 3 = 4 ( năm ) 

Đ/số: 4 năm

Tích mik mik tích lại cho!!!!


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)