Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài đều nhau . Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét . Khu vực B tất cả chiều rộng 362 mét . Tính diện tích s khu B


*

Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài bởi nhau. Quần thể A có diện tích 112564 mét vuông và chiều rộng 263 mét. Khu vực B có chiều rộng lớn 362 mét. Tính diện tích s khu B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng


*

chiều dài của tất cả hai khu vực A và B là :

112564 : 263 = 428 (m)

diện tích khu vực B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất hình chữ nhật có chiều đều nhau . Quần thể A có diện tích s 112564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét . Khu B có chiều rộng lớn 362. Tính diện tích khu b


Chiều dài khu đất nền A cùng B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất nền B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau. Quần thể A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng bao gồm 263m. Khu B bao gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích s khu B.

Xem thêm: Xem Euro 2021 Trên Kênh Nào, Xem Euro 2021 Trực Tiếp Trên Kênh Nào


Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng khu A = 263 m

Chiều rộng khu vực B = 362 m

Chiều rộng quần thể B = Chiều lâu năm khu A

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài bác chiều dài khu đất nền A bởi chiều dài khu đất nền B suy ra chiều dài khu đất nền B là:

428 362 = 154936 (m2)


hai khu đất hcn có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 112 564 m2 và chiều rộng lớn 263 m, khu B có chiều rộng 362 m. Tính diện tích s khu B?

Làm nhanh nha! mình cảm ơn.

Xem thêm: Dung Dịch X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 1 5M Và Khco3 1M, Dung Dịch X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 1,5M


chiều dài của khu vực đất B là:

112564:263=428m

diện tích khu vực đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài đều nhau khu A có diện tích s 112564 m 2 và chiều rộng lớn 263 m quần thể B gồm chiều rộng lớn 362 tính diện tích s khu b


Chiều dài khu đất nền A cùng B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn


Vì chiều dài khu đất nền A bởi chiều dài khu đất B đề xuất ta tất cả , chiều dài tầm thường của 2 khu đất nền là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu vực B cũng chính là 428 m. Ta có:

Diện tích quần thể B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích 112 564m2 và chiều rộng 263m. Khu B gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B 


một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 3 km chiều rộng lớn bằng 1 phần ba chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

bài 2 một khu đất hình chữ nhật tất cả diện tích là 1 trong km vuông chiều rộng là 500 mét . Tính chiều nhiều năm của khu đất nền đó


bài bác 1

Chiều rộng quần thể đất là : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất nền là : 3 x 1 = 3 ( km2 )

Đ/S : 3 km vuông

bài xích 2

Đổi : 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét ) 

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: bài giải:

diện tích s khu khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3) = 9 ( km vuông )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: bài xích giải:

Đổi: 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất đó là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta phân tách một khu đất thành 3 miếng hình chữ nhật có diện tích s bằng nhau biết rằng các chiều rộng 5m 6 mét và 10 mét; chiều nhiều năm của mảnh có chiều rộng lớn ngắn nhất hơn chiều nhiều năm của mảnh gồm chiều rộng lớn nhất hơn là 12m .Tính chiều nhiều năm của mảnh và mặc tích khu vực đất??


Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi nhau. Quần thể A có diện tích 112564m vuông cùng chiều rộng 263m. Khu vực B gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích s khu B.