Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau

     

Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài cân nhau . Khu vực A có diện tích s 112 564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét . Khu vực B có chiều rộng lớn 362 mét . Tính diện tích s khu B

Bạn sẽ xem: Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài bằng nhau


Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau

*Xem thêm: Happy Anniversary 1 Year Dịch Tiếng Việt Là Gì, Happy Anniversary 1 Year Nghĩa Là Gì

Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi nhau. Khu vực A có diện tích 112564 mét vuông và chiều rộng 263 mét. Khu B gồm chiều rộng 362 mét. Tính diện tích khu B.Bạn sẽ xem: Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài cân nhau khu a tất cả diện tích

*Xem thêm: Tính Diện Tích Của Hình Tam Giác Có Đáy Là 23 Cm Chiều Cao Là 3 Dm

chiều dài của cả hai khu vực A cùng B là :

112564 : 263= 428 (m)

diện tích khu vực B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2

2 khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều đều nhau . Khu A có diện tích s 112564 mét vuông và chiều rộng lớn 263 mét . Quần thể B bao gồm chiều rộng 362. Tính diện tích s khu b

Chiều dài khu đất nền A cùng B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2

Tóm tắt

Skhu A= 112 564 (m2)

Chiều rộng quần thể A = 263 m

Chiều rộng khu B = 362 m

Chiều rộng quần thể B = Chiều lâu năm khu A

Skhu B= ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều dài khu đất nền A bằng chiều dài khu đất nền B suy ra chiều dài khu đất nền B là:

428 362 = 154936 (m2)

hai khu đất nền hcn cóchiều dài bằng nhau. Quần thể A có diện tích 112 564 m2và chiều rộng 263 m, khu B tất cả chiều rộng 362 m. Tính diện tích s khu B?

Làm cấp tốc nha! bản thân cảm ơn.

chiều dài của quần thể đất B là:

112564:263=428m

diện tích khu đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2

hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài đều nhau khu A có diện tích 112564 m2và chiều rộng lớn 263 m khu B có chiều rộng lớn 362 tính diện tích khu b

Chiều dài khu đất A cùng B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn

Vì chiều dài khu đất nền A bằng chiều dài khu đất B buộc phải ta bao gồm , chiều dài bình thường của 2 khu đất nền là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu B cũng chính là 428 m. Ta có:

Diện tích khu B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2

Hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 112 564m2 với chiều rộng lớn 263m. Khu B bao gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B

một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 3 km chiều rộng lớn bằng một phần ba chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

bài 2 một khu đất nền hình chữ nhật gồm diện tích là một km vuông chiều rộng lớn là 500 mét . Tính chiều dài của khu đất nền đó

bài xích 1

Chiều rộng quần thể đấtlà : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

bài xích 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét )

Đ/S : 2000 mét

*

Bài 1: bài giải:

diện tích s khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3)= 9( km2 )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: bài giải:

Đổi: 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền đó là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m

Người ta chia một khu đất nền thành 3 miếng hình chữ nhật có diện tích bằng nhau biết rằng các chiều rộng 5 mét 6 mét cùng 10 mét; chiều lâu năm của mảnh tất cả chiều rộng lớn ngắn duy nhất hơn chiều dài của mảnh tất cả chiều rộng lớn số 1 hơn là 12m .Tính chiều dài của mảnh và ăn mặc tích khu vực đất??

Hai khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau. Quần thể A có diện tích 112564m vuông cùng chiều rộng lớn 263m. Khu B gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích s khu B.