(Tiếng Việt) Hạ Long tổ chức lễ hội hoa anh đào, Điện Biên có lễ hội hoa ban