H2So4 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào

     

Dung dịch H2SO4 loãng làm phản ứng được với những sắt kẽm kim loại đứng trước H trong hàng điện hóa .Vậy sắt kẽm kim loại Cu ko phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Bạn đang xem: H2so4 loãng không tác dụng với kim loại nào


*

Tính hóa chất của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được cùng với oxi

b. Với lưu giữ huỳnh

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo nên thành muối hạt sunfua ( = S )

2Al + 2S Al2S3

c. Bội phản ứng cùng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được cùng với clo chế tạo ra thành muối bột clorua ( – Cl )2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Công dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ có kim loại đứng trước H new phản ứng)

2A l + 6HC l 2A lCl3 + 3H2

Tác dụng cùng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: công dụng tạo thành muối bột nitrat và những khí không giống nhau.

M + HNO3 M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2O

Tác dụng cùng với H2SO4: tính năng tạo thành muối hạt sunfat và nhiều một số loại khí.

M + H2SO4 m2 ( SO4 ) n + S, SO2, H2S + H2O

3. Công dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, bố không đẩy được kim loại vì tác dụng ngay cùng với nước. Sắt kẽm kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối hạt của chúng.

Xem thêm: Cách Nấu Trứng Cút Lộn Xào Me Đơn Giản Tại Nhà Mà Ngon, Cách Làm Cút Lộn Xào Me Ăn Bánh Mì Ngon Nhức Nách

2A l + 3F eSO4 Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Công dụng với nước

Những sắt kẽm kim loại mạnh gồm: R = K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, trong điều kiện kèm theo thường thuận lợi tính năng cùng với nước tạo ra dung dịch bazơ .R + nH2O H2 + R ( OH ) n


*

Câu hỏi chăm đề vận dụng liên quan liêu H2SO4

Câu 1. Hàng gồm các kim nhiều loại nào tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Fe, Cu, MgB. Zn, Fe, CuC. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C (Cu, Ag không tác dụng với axit loãng).

Câu 2. Dãy những chất không tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, cha ( OH ) 2 .B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2 .C. K2O, sắt ( OH ) 2, K2CO3 .D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2Xem đáp án

Đáp án B

Oxit bazo, bazo và 1 số ít muối tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng=> Đáp án : B vì gồm Ag che khuất H2 không tác dụng được cùng với H2SO4

Câu 3. Axit H2SO4 loãng không tính năng với sắt kẽm kim loại nào sau đây?


A. AlB. Fe.C. Mg.

D. Ag

Đáp án D (Ag là sắt kẽm kim loại đứng sau H trong hàng điện hóa cần không phản ứng được cùng với dd H2SO4 loãng)

Câu 4. Trong số trường vừa lòng sau, trường vừa lòng nào rất có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?

A. Cho tất cả hổn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.B. Cho các thành phần hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.C. Cho hỗn hợp Al, fe vào dung dịch HNO3 quánh nguội.

Xem thêm: Thước Panme Là Dụng Cụ Cơ Khí Dùng Để Làm Gì? Panme Là Dụng Cụ Cơ Khí Dùng Để

D. Cho các thành phần hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Đáp án B

Như vậy Mindovermetal vừa chia sẻ cho bạn những kim một số loại không phản bội ứng được với H2SO4 loãng. Hy vọng qua nội dung bài viết và các tài liệu này sẽ cung ứng những loài kiến thức có lợi cho các bạn để góp phần chinh phục môn hóa cạnh tranh nhằn này nhé!