Gieo đồng thời 2 con xúc xắc

     

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Gieo đồng thời 2 con xúc xắc


Đáp án:

a.$\frac{5}{36}$

b.$\frac{2}{9}$

c.$\frac{1}{6}$

d. $\frac{1}{12}$

Giải thích các bước giải:

a. 8 =2+6 = 3+5 = 4+4=6+2 = 5+3

=> có 5 cách để tung xúc sắc sao cho tổng số chấm trên hai cục =8

=> p= $\frac{5}{6*6}$ = $\frac{5}{36}$

b. 2 = 6-4 = 5-3 =4-2 = 3-1

tương tự như câu a => p= $\frac{4*2}{6*6}$ = $\frac{8}{36}$ = $\frac{2}{9}$

c. có 6 cách tung => p= $\frac{6}{6*6}$= $\frac{1}{6}$

d. cục 1 có 1 cách chọn(4), cục 2 có 3 cách chọn (3,4,5) => có 3 cách chọn

=> p= $\frac{3}{36}$= $\frac{1}{12}$


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
4 vote
GửiHủy


Chưa có nhómTrả lời91

Cảm ơn

81


cái xác thực đầu tiên
Circus Trả lời

30

Cảm ơn

21


lục kĩ v kk


Đăng nhập để hỏi chi tiết
*

Chưa có nhómTrả lời

1407

Cảm ơn

1113


Đây là một chuyên gia, câu trả lời của người này mang tính chính xác và tin cậy cao

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.


\(n\left( \Omega \right) = {6^2} = 36\).

a) \(A = \left\{ {\left( {2;6} \right);\left( {3;5} \right);\left( {4;4} \right);\left( {5;3} \right);\left( {6;2} \right)} \right\} \Rightarrow n\left( A \right) = 5\).

Xem thêm: Cung Sư Tử Ghét Cung Nào Nhất, Cung Sư Tử Nên Tránh Những Cung Nào

\( \Rightarrow P\left( A \right) = \dfrac{5}{{36}}\).

b) \(B = \left\{ {\left( {6;4} \right);\left( {4;6} \right);\left( {5;3} \right);\left( {3;5} \right);\left( {4;2} \right);\left( {2;4} \right);\left( {3;1} \right);\left( {1;3} \right)} \right\} \Rightarrow n\left( B \right) = 8\)

\( \Rightarrow P\left( B \right) = \dfrac{8}{{36}} = \dfrac{2}{9}\).

c) \(C = \left\{ {\left( {1;1} \right);\left( {2;2} \right);\left( {3;3} \right);\left( {4;4} \right);\left( {5;5} \right);\left( {6;6} \right)} \right\} \Rightarrow n\left( C \right) = 6\).

Xem thêm: Lớp 7 Bài 22 Trang Trí Đĩa Tròn Lớp 7, Xem Video Cách Vẽ Trang Trí Đĩa Tròn Lớp 7

\(\Rightarrow P\left( C \right)=\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}\)

d) \(D = \left\{ {\left( {4;3} \right);\left( {4;4} \right);\left( {4;5} \right)} \right\} \Rightarrow n\left( D \right) = 3\).