Gieo Đồng Thời 2 Con Xúc Xắc

     

Câu trả lời được tuyệt đối chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.

Bạn đang xem: Gieo đồng thời 2 con xúc xắc


Đáp án:

a.$frac536$

b.$frac29$

c.$frac16$

d. $frac112$

Giải thích công việc giải:

a. 8 =2+6 = 3+5 = 4+4=6+2 = 5+3

=> có 5 phương pháp để tung xúc sắc làm sao cho tổng số chấm trên hai viên =8

=> p= $frac56*6$ = $frac536$

b. 2 = 6-4 = 5-3 =4-2 = 3-1

tương từ bỏ như câu a => p= $frac4*26*6$ = $frac836$ = $frac29$

c. Bao gồm 6 cách tung => p= $frac66*6$= $frac16$

d. Viên 1 có một cách chọn(4), cục 2 có 3 phương pháp chọn (3,4,5) => có 3 biện pháp chọn

=> p= $frac336$= $frac112$


Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này núm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
4 vote
GửiHủy


Chưa có nhómTrả lời91

Cảm ơn

81


cái đảm bảo đầu tiên
Circus Trả lời

30

Cảm ơn

21


lục kĩ v kk


Đăng nhập để hỏi chi tiết
*

Chưa gồm nhómTrả lời

1407

Cảm ơn

1113


Đây là 1 trong những chuyên gia, câu trả lời của bạn này mang tính đúng đắn và tin yêu cao

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.


(nleft( Omega ight) = 6^2 = 36).

a) (A = left left( 2;6 ight);left( 3;5 ight);left( 4;4 ight);left( 5;3 ight);left( 6;2 ight) ight Rightarrow nleft( A ight) = 5).

Xem thêm: Cung Sư Tử Ghét Cung Nào Nhất, Cung Sư Tử Nên Tránh Những Cung Nào

( Rightarrow Pleft( A ight) = dfrac536).

b) (B = left left( 6;4 ight);left( 4;6 ight);left( 5;3 ight);left( 3;5 ight);left( 4;2 ight);left( 2;4 ight);left( 3;1 ight);left( 1;3 ight) ight Rightarrow nleft( B ight) = 8)

( Rightarrow Pleft( B ight) = dfrac836 = dfrac29).

c) (C = left left( 1;1 ight);left( 2;2 ight);left( 3;3 ight);left( 4;4 ight);left( 5;5 ight);left( 6;6 ight) ight Rightarrow nleft( C ight) = 6).

Xem thêm: Lớp 7 Bài 22 Trang Trí Đĩa Tròn Lớp 7, Xem Video Cách Vẽ Trang Trí Đĩa Tròn Lớp 7

(Rightarrow Pleft( C ight)=dfrac636=dfrac16)

d) (D = left left( 4;3 ight);left( 4;4 ight);left( 4;5 ight) ight Rightarrow nleft( D ight) = 3).