(Tiếng Việt) Galaxy S8 ra mắt tại Việt Nam với giá 18,49 triệu, lên kệ ngày 5/5