PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC: FECL 3 + 3NAOH → 3NACL + FE(OH) 3

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3 | KOH ra KCl


243

ccevents.vn xin trình làng phương trình 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3gồm đk phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một vài bài tập tương quan giúp các em củng cố toàn thể kiến thức với rèn luyện kỹ năng làm bài bác tập về phương trình bội nghịch ứng hóa học của Kali. Mời các bạn đón xem:

Phương trình 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3

1. Phương trình phản bội ứng hóa học:

3KOH + FeCl3→ 3KCl+ Fe(OH)3

2. Điều khiếu nại phản ứng

- phản bội ứng xẩy ra ngay điều kiện thường.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học: fecl 3 + 3naoh → 3nacl + fe(oh) 3

3. Cách thực hiện phản ứng

- nhỏ dại từ từ dung dịch KOH vào ống nghiệm chứa FeCl3.

4. Hiện nay tượng nhận biết phản ứng

- Sau bội nghịch ứng nhận được kết tủa màu nâu đỏ.

5. Các bạn có biết

- tương tự như FeCl3, các muối của sắt kẽm kim loại sắt như Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3… cũng phản nghịch ứng cùng với KOH chế tạo kết tủa màu nâu đỏ.

- bội nghịch ứng của KOH cùng với FeCl3là phản bội ứng trao đổi.

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1:Nhỏ thư thả dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng FeCl3. Hiện tượng lạ thu được sau làm phản ứng là

A. Lộ diện kết tủa trắng.

B. Lộ diện kết tủa màu nâu đỏ.

C. Mở ra kết tủa kế tiếp kết tủa tan.

D. Xuất hiện kết tủa xanh.

Đáp án B.

Hướng dẫn giải

3KOH + FeCl3→ 3KCl+ Fe(OH)3

Fe(OH)3: kết tủa nâu đỏ.

Ví dụ 2:Phản ứng nào sau đấy là phản ứng trao đổi?

A. KOH + CO2→ KHCO3

B. 2KOH + CO2→ K2CO3+ H2O

C. 2K + 2HCl → 2KCl + H2

D. 3KOH + FeCl3→ 3KCl+ Fe(OH)3

Đáp án D.

Hướng dẫn giải

3KOH + FeCl3→ 3KCl+ Fe(OH)3là phản ứng trao đổi.

Ví dụ 3:Cho 100ml FeCl30,01M làm phản ứng toàn vẹn với hỗn hợp KOH thu được kết tủa X. Mang kết tủa X lấy nung trong ko khí mang lại khi trọng lượng không đổi khác thu được hóa học rắn có cân nặng là

A. 0,08g.

Xem thêm: Công Anh Xúc Tép Nuôi Cò - Công Anh Bắt Tép Nuôi Cò…

B. 0,8g.

C. 0,754g.

D. 1,10g.

Đáp án A.

Hướng dẫn giải

*

mcr= 0,0005.160 = 0,08gam.

Ví dụ 4: đến dung dịch KOH vào ống thử đựng dung dịch FeCl3hiện tượng quan tiếp giáp được là

A. Dung dịch trong suốt

B. Xuất hiện thêm kết tủa màu nâu đỏ

C. Xuất hiện kết tủa trắng xanh

D. Xuất hiện kết tủa trắng

Đáp án B

Ví dụ 5: Dãy những phi kim nào dưới đây khi lấy dư tác dụng với fe thì chỉ oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Đáp án B

Ví dụ 6: mang đến V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl31M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn số 1 của V là

A. 350

B. 175

C. 375

D. 150

Đáp án A

Hướng dẫn giải

3NaOH + AlCl3→ 3NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3+ NaOH → NaAlO2+ 2H­2O

nAl(OH)3= 0,05 mol

Vì nAl(OH)3AlCl3nên xẩy ra 2 trường vừa lòng : kết tủa chưa chế tạo ra thành tối đa hoặc kết tủa về tối đa rồi tung một phần

Để NaOH lớn nhất thì kết tủa sinh sản thành buổi tối đa rồi rã một phần

3nAlCl3+ nAl(OH)3bị hòa tan= 3.0,2 + (0,2 – 0,05 ) = 0,75 mol

V = 0,75/2 = 0,375 lít = 375 ml

Ví dụ 7: đến 100ml dung dịch KOH 3M chức năng với 50ml dung dịch FeCl31M chiếm được a gam kết tủa. Cực hiếm của a là:

A. 5,35 gam

B. 4,5 gam

C. 10,7 gam

D. 21,4 gam

Đáp án A

Hướng dẫn giải

Số mol của KOH là 0,1.3 = 0,3 mol

Số mol của FeCl3là 0,05.1 = 0,05 mol

Ta có

Phương trình làm phản ứng

3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3

Trước phản ứng: 0,3 mol 0,05 mol

Phản ứng 0,15 mol 0,05 mol

Sau phản ứng 0,15 mol 0 0,05 mol

Kết tủa là Fe(OH)3

=> a = 0,05.107 = 5,35 (g)

Ví dụ 8: chất nào tiếp sau đây phản ứng với Fe sản xuất thành hợp hóa học Fe (II) ?

A. Khí Cl2

B. Dung dịch HNO3loãng

C. Hỗn hợp AgNO3dư

D. Hỗn hợp HCl đặc

Đáp án D

Hướng dẫn giải

Phương trình làm phản ứng hóa học

Fe + Cl2→ FeCl3

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3→ Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2+ AgNO3dư → Fe(NO3)3+ Ag

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

Ví dụ 9: Dẫn khí teo dư đi qua hỗn hợp bao gồm chất rắn: CuO, Al2O3và ZnO (nung nóng). Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn nào sau đây:

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Đáp án C

Hướng dẫn giải

Ở ánh sáng cao, khí co khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm trong dãy điện hóa.

=> co qua các thành phần hỗn hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì teo chỉ khử được CuO với ZnO ko khử được Al2O3

Phương trình hóa học:

CO + CuO → Cu + CO2

CO + ZnO → Zn + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản ứng chứa: Cu, Al2O3, Zn.

Ví dụ 10: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3và Fe3O4cần toàn diện V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Mang lại từ từ dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến cân nặng không đổi thu được 6 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp án D

Hướng dẫn giải

FeO, Fe2O3, Fe3O4+HCl→ FeCl2, FeCl3+ NaOH, toC Fe2O3

Coi láo lếu hợp ban đầu gồm Fe, O.

Xem thêm: Tìm M Để Pt Có Nghiệm ? Bài Tập Phương Trình Có Nghiệm Bài Giảng Toán 11

nFe= 2nFe2O3= 0,075 mol

⇒ nO= (28 - 0,075. 56) / 16 = 0,0875

Bảo toàn thành phần O → nH2O= nO= 0,0875

Bảo toàn nhân tố H: nHCl= 2nH2O= 0,175 mol

→ V = 175 ml.

Ví dụ 11: phối hợp hết 8 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm Fe và 1 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được hỗn hợp X. Sục khí Cl2cho mang đến dư vào X thu được hỗn hợp Y chứa 19,5 gam muối bột tan. Nếu đến 8 gam A chức năng với hỗn hợp HNO3 loãngdư thì thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V ?