Fecl2 + Naoh → Fe(Oh)2 + Nacl

     

FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl là bội nghịch ứng trao đổi. Nội dung bài viết này cung cấp đầy đủ tin tức về phương trình hóa học vẫn được cân bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2↓trắng xanh + NaCl

1. Phương trình phản nghịch ứng FeCl2ra Fe(OH)2


2. Viết phương trình ion thu gọn gàng của FeCl2+ NaOH

Phương trình phân tử của FeCl2+ NaOH

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2↓trắng xanh + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn

Fe2++ 2OH−→ Fe(OH)2↓trắng xanh

3. Điều kiện xảy ra phương trình bội phản ứng NaOH + FeCl2

Nhiệt độ phòng

4. Hiện tượng lạ phản ứng xảy ra khi đến FeCl2tác dụng cùng với NaOH

Cho dung dịch FeCl2tác dụng cùng với dd NaOH, sau làm phản ứng thu được chế tạo thành kết tủa white xanh yếu bền

5. Thắc mắc trắc nghiệm liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Fecl2 + naoh → fe(oh)2 + nacl

Chia bột kim loại A thành 2 phần. Phần một cho công dụng với Cl2tạo ra muối hạt B. Phần 2 cho tính năng với hỗn hợp HCl tạo nên muối C. Cho sắt kẽm kim loại X chức năng với muối hạt B lại thu được muối C. Vậy A là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Cu

B. Al

C. Zn

D. Fe

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 2.Cho những dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung dịch tác dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Lời giải:


Đáp án: D

(1) 3Fe2++ 4H++ NO3− → 3Fe3++ NO + 2H2O

(2) Fe(NO3)2+ Na2CO3→ FeCO3↓trắng + 2NaNO3

(3) Fe(NO3)2+ AgNO3→ Fe(NO3)3+ Ag↓trắng

(4) Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓trắng xanh+ 2NaNO3

(5) 3Fe2++ 4H+ + NO3− → 3Fe3++ NO + 2H2O

Vậy bao gồm 5 dung dịch tác dụng được cùng với Fe(NO3)2là HCl, Na2CO3, AgNO3, NaOH và KHSO4.


Câu 3.Hiện tượng gì xảy ra khi mang đến dung dịch NaOH vào ống nghiệm bao gồm chứa hỗn hợp FeCl2?

A. Xuất hiện thêm màu nâu đỏ

B. Xuất hiện màu trắng xanh

C. Lộ diện màu nâu đỏ rồi chuyển sang màu trắng xanh

D. Xuất hiện thêm màu white xanh rồi đưa sang gray clolor đỏ

Lời giải:


Đáp án: D

Ban đầu chế tạo ra Fe(OH)2có màu trắng xanh:

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2(trắng xanh) + 2NaCl

Sau kia Fe(OH)2bị O2(trong dung dịch và không khí) oxi hóa thành Fe(OH)3có màu nâu đỏ:

Fe(OH)2+ 14 O2 + 12 H2O → Fe(OH)3↓(nâu đỏ)

Vậy hiện tượng là tạo ra kết tủa white xanh, tiếp đến chuyển nâu đỏ.


Câu 4.Hoà tan fe vào dung dịch AgNO3dư, dung dịch thu được đựng chất làm sao sau đây?

A. Fe(NO3)2


B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)3, AgNO3

Lời giải:


Đáp án: B

Hoà tan sắt vào dung dịch AgNO3dư, dung dịch thu được Fe(NO3)3­, AgNO3.

Fe + 2Ag+→ Fe2++ 2Ag

Fe2++ Ag+dư → Ag + Fe3+


Câu 5.Sắt chức năng với khí clo ở ánh sáng cao tạo thành

A. Sắt(II) clorua.

Xem thêm: Tác Hại Của Triệt Lông Mặt Có Tốt Không ? 4 Cách Tẩy Lông Mặt Tại Nhà

B. Sắt(III) clorua.

C. Sắt clorua.

D. Sắt(II) clorua cùng sắt(III) clorua.

Lời giải:


Đáp án: B

Khi kết hợp với kim loại, những halogen oxi hóa những kim một số loại đến hóa trị cực lớn của kim loại.

3Cl2+ 2Fe → 2FeCl3.

Nếu sắt dư: fe + 2FeCl3→ 3FeCl2


Câu 6.Dung dịch axit clohiđric chức năng với sắt tạo ra thành:

A. Fe (II) clorua cùng khí hiđrô

B. Sắt (III) clorua với khí hiđrô.

Xem thêm: Vì Sao Phải Bảo Vệ Môi Trường Biển ? Vì Sao Phải Bảo Vệ Tài Nguyên Và Môi Trường Biển

C. Fe (II) Sunfua cùng khí hiđrô

D. Fe (II) clorua và nước

Lời giải:


Đáp án: A

Phương trình phản ứng hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt sinh sản thành:

A. Fe (II) clorua và khí hiđrô


Câu 7.Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4 với Fe(NO3)2. Số chất trong dãy công dụng với hỗn hợp HCl là

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:


Đáp án: D

Các hóa học phản ứng cùng với HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2

Fe(OH)3+ 3H+ → Fe3++ 3H2O

Fe3O4+ 8H+ → Fe2++ 2Fe3++ 4H2O

Fe2++ H++ NO3- → Fe3++ spk + H2O

→ bao gồm 3 chất

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S


Tham khảo các loạt bài xích Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 756 lượt coi
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
liên kết
chính sách
kết nối
bài viết mới tuyệt nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
tuyển chọn sinh
câu hỏi mới độc nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Đánh giá năng lượng
Thi thử THPT non sông