Fe3o4 tác dụng với h2so4 loãng

     

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O được Vndoc biên soạn hướng dẫn viết và thăng bằng khi mang lại Fe3O4 công dụng với H2SO4 loãng, sau làm phản ứng nhận được 2 muối hạt sắt (II) với muối fe (III).

Bạn đang xem: Fe3o4 tác dụng với h2so4 loãng


*

*

*

*

1. Phương trình làm phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Nhiệt độ

Bạn vẫn xem: Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

Cho oxit fe từ tính năng với dung dịch axit H2SO4 loãng

4. Hiện tượng lạ sau bội phản ứng Fe3O4 ra Fe2(SO4)3

Chất rắn màu sắc nâu black Sắt III oxit (Fe3O4) rã dần

5. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1.Hoà rã oxit sắt từ (Fe3O4) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Tra cứu phát biểu sai

A. Mang lại KOH dư vào dung dịch A chiếm được kết tủa để lâu không tính không khí kết tủa có cân nặng tăng lên

B. Hỗn hợp A tính năng được cùng với AgNO3

C. Dung dịch A làm bay màu thuốc tím

D. Dung dịch A không thể hòa tan Cu

Đáp án DPhương trình phản ứng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Dung dịch A gồm 2 muối ion Fe2+ cùng Fe3+.

Fe2+ làm nhạt màu thuốc tím; Fe3+ hòa hợp được Cu:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+;

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + A

A + KOH đến 2 kết tủa Fe(OH)2; Fe(OH)3.’

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

Fe2(SO4)3 + KOH → 2Fe(OH)3 + K2SO4

Để lâu ngoài không khí Fe(OH)2 biến thành Fe(OH)3

Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → Fe(OH)3

Câu 2. Sắt chức năng với H2O làm việc nhiệt độ cao hơn nữa 750oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe(OH)2

Câu 3. hóa học nào tiếp sau đây phản ứng cùng với Fe sản xuất thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc

Đáp án DA. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O

C. Sắt + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag


D. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy những chất hỗn hợp nào đây khi lấy dư rất có thể oxi hóa sắt thành sắt (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, lạnh nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp án D2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 5. dung dịch FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp án DA. Mất màu sắc tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu domain authority cam (K2Cr2O7)

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Color màu dung dịch Brom

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 6. Hoà chảy hết và một lượng fe trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) và dung dịch H2SO4 đặc, lạnh (dư) thì những thế tích khí sinh ra lần lượt là V1 và V2 (đo ở thuộc điều kiện). Contact giữa V1 và V2 là

A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

C. V2 = 1,5V1.

D. V2 =3 V1

Đáp án CFe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

1 mol → 1 mol

2Fe + 6H2SO4 sệt → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

1 mol → 1,5 mol

Nên V2 = 1,5V1

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3 với Fe3O4 đề xuất vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được dung dịch X. đến từ từ hỗn hợp NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến cân nặng không thay đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp án AFeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi lếu láo hợp ban sơ gồm Fe, O.


nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn thành phần O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 8. nguyên lý luyện thép tự gang là

A. Dùng O2 oxi hóa những tạp hóa học C, Si, P, S, Mn,.. Vào gang để thu được thép.

B. Sử dụng chất khử teo khử oxit fe thành sắt ở ánh nắng mặt trời cao

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 nhằm khử tạp chất Si, P, S, Mn,.. Vào gang nhằm thu được thép.

D. Tăng lên hàm lượng cacbon vào gang nhằm thu được thép

Đáp án A lý lẽ luyện thép từ bỏ gang là giảm hàm lượng những tạp hóa học C, Si, P, S, Mn, … bao gồm trong gang bằng cách oxi hóa những tạp chất đó thành oxit rồi trở thành xỉ và tách bóc ra ngoài thép.

Câu 9.

Xem thêm: Kiểu Tóc Nam Mặt Tròn Béo Nam Mặt Tròn Mập Đẹp Nhất, Quá Là Dễ Luôn!

cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau: sắt → muối hạt X1 → muối hạt X2 → muối hạt X3 → Fe

X1, X2, X3 là các muối của sắt (II)

Theo lắp thêm tự X1, X2, X3 lần lượt là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS

Đáp án CFe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới các bạn bộ tư liệu rất hữu dụng Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Để có công dụng cao hơn trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, siêng đề đồ Lí 9, triết lý Sinh học tập 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, rước dư) thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tính năng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch B cùng kết tủa D. Nung D trong không gian ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ đựng E nung nóng (ở 700–800oC) cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn G với khí X. Sục khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì thu được kết tủ a Y và dung dịch Z. Lọc bỏ Y, nấu nóng dung dịch Z lại tạo được kết tủa Y. Khẳng định thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z với viết các phương trình chất hóa học xảy ra

Cho các thành phần hỗn hợp A có Al, Zn, Cu, Mg tính năng hết với dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thì thu được dung dịch B và phần không tan D. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B, lọc mang kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không thay đổi thì được chất rắn E. Nếu cho khí teo dư trải qua E nung lạnh tới phản nghịch ứng hoàn toàn thì hóa học rắn thu được sau cuối có chứa

A. Cu với MgO

B. CuO cùng Mg

C. Cu và Mg

D. Cu, Zn cùng MgO


Cho tất cả hổn hợp A tất cả Al, Zn, Cu, Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thì thu được hỗn hợp B cùng phần ko tan D. Thêm hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp B, lọc rước kết tủa rồi rước nung đến khối lượng không thay đổi thì được chất rắn E. Nếu đến khí teo dư đi qua E nung nóng tới phản bội ứng trọn vẹn thì chất rắn thu được cuối cùng có chứa

A. Cu với MgO.

B. CuO với Mg.

C. Cu cùng Mg.

D. Cu, Zn cùng MgO.

hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeS2, FeS với Fe bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được dung dịch Y và khí Z. Kêt nạp hết Z vào 100ml dung dịch hỗn hợp Na2SO3 3M cùng NaOH 4M thu được dung dịch A cất hai muối bột Na2SO3 với NaHSO3 với tỉ trọng mol 2 : 1. Mang đến Y chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thanh lọc kết tủa nung đến cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắn B. Mang lại khí CO trải qua ống sứ chứa toàn bộ chất rắn B, nung nóng thu được 5,76 gam tất cả hổn hợp D có Fe và các oxit của Fe. Hấp thụ hết khí sinh ra vào bình chứa hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì thu được 4 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là

A. 6,40

B. 7,28

C. 7,04

D. 6,72

thực hiện phản ứng sức nóng nhôm m gam tất cả hổn hợp A có Al với một oxit fe thu được tất cả hổn hợp chất rắn B. Cho B chức năng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp C, phần không tan D cùng 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ hỗn hợp HCl vào hỗn hợp C đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1 rồi lọc cùng nung kết tủa đến cân nặng không thay đổi được 5,1 gam chất rắn. Phần không tan D cho công dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau phản nghịch ứng chỉ thu được dung dịch E chứa một muối sắt duy nhất với 2,688 lít khí SO2 độc nhất (đktc). (Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn; hỗn hợp E không phối hợp được bột Cu). Thành phần % cân nặng của oxit sắt trong tất cả hổn hợp A là

A. 76,19%.

B. 70,33%.

C. 23,81%.

D.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tệ Nạn Ma Túy, Nghị Luận Xã Hội Về Tệ Nạn Ma Tuý

29,67%.

Dẫn nhàn nhã 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X tất cả CO cùng H2 (có tỉ khối so với H2 là 4,25) qua ống sứ đựng 15 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 nung rét tới phản bội ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp khí B và hóa học rắn D. đến B sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2 gam kết tủa cùng 2,24 lít (đktc) một khí E không trở nên hấp thụ. Hòa tan hoàn toàn D bởi dung dịch H2SO4 loãng siêu dư chỉ nhận được 4,256 lít khí E (đktc). Toàn bô mol các chất vào A là