Dung Dịch X Chứa Các Ion Ca2+ Na+ Hco3-

     

Cho một nửa dd X pư với dd NaOH (dư), chiếm được 2 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3-

Cho 1/2 dd X còn lại pư với dd Ca(OH)2 (dư), chiếm được 3 gam kết tủa

⇒ Khi chức năng với NaOH; Ca2+ kết tủa không còn với CO32- tạo nên và CO32- còn dư, khi công dụng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- hiện ra đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong dung dịch X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi đung nóng dung dịch X:

2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 50 ml hỗn hợp HNO3 1M vào 100 ml hỗn hợp KOH nồng độ x mol/l, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp chỉ đựng một chất tan duy nhất. Giá trị của x là


A.0,5


B.0,3


C.0,8


D.l,0.


Câu 2:


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào 100ml hỗn hợp NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:


A.19,700g


B.24,625g


C.29,550g


D.34,475g


Câu 3:


Cho 10ml dung dịch X tất cả HCl 1M với H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M buộc phải để trung hoà dung dịch X đã mang đến là:


A.10ml


B.15ml


C. 20ml


D.25ml


Câu 4:


Khi trộn dung dịch đựng 0,0075mol NaHCO3 cùng với 0,01mol Ba(OH)2 thì được m gam kết tủa. tra cứu m:


A.0,7375g


B.

Xem thêm: Xem Bói Ra Ma Quét Nhà Ra Rác ” Nghĩa Là Gì Ngắn Gọn Hay Nhất

1,9700g


C.2,9550g


D. 1,4775g


Câu 5:


Cho hỗn hợp NaOH dư vào 100ml hỗn hợp A có Ba(HCO3)2 0,5M với BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo nên là:


A.9,850g


B.14,775g


C.17,730g


D.18,000g


Câu 6:


200ml hỗn hợp A bao gồm CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư. Search lượng kết tủa sau làm phản ứng :


D.41g


B.45g


C.40g


D.41g


Câu 7:


Cho CaCO3 dư vào 500ml hỗn hợp HCl 0,5M với H2SO4 1M. Thể tích khí CO2 (đktc) tối đa cất cánh ra là:


A.11,2lít


B.14lít


C.14,14lít


D.6,72lít


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại ccevents.vn


*

links
tin tức ccevents.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


ccevents.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Ẩn Dụ Cách Thức Là Gì - Các Hình Thức Ẩn Dụ Và Ví Dụ Minh Họa


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để đưa lại password
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
ccevents.vn