ĐUN NÓNG M GAM HỖN HỢP GỒM A MOL TETRAPEPTIT

     
*Bạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12
thứ lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Sông Ngòi Châu Á Là, Nêu Đặc Điểm Chính Của Sông Ngòi Châu Á

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Đun nóng m gam hỗn hợp tất cả a mol tetrapeptit mạch hở X với 2a mol tripeptit mạch hở Y cùng với 600ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ). Sau khoản thời gian các phản ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối bột khan của các amino axit đều sở hữu một team –COOH và một đội –NH2 vào phân tử. Quý giá của m là

A 54,30. B 66,00. C 51,72. D 44,48. 

Phương pháp giải:

Do những peptit hồ hết được sản xuất thành từ những amino axit có một nhóm –COOH cùng 1 team –NH2 buộc phải ta có:

nNaOH = 4ntetrapeptit + 3ntripeptit => a = ?

X + 4NaOH → muối bột + H2O

Y + 3NaOH → muối hạt + H2O

Ta thấy: nH2O = n peptit = 3a = ?

BTKL: m = m muối hạt + mH2O – mNaOH = ?
Xem thêm: 5 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Độc Đáo (Cac, 50 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp Đơn Giản, Độc Đáo, Dễ Làm

Lời giải đưa ra tiết:

Do các peptit hầu hết được chế tác thành từ các amino axit có 1 nhóm –COOH với 1 nhóm –NH2 bắt buộc ta có:

nNaOH = 4ntetrapeptit + 3ntripeptit => 4.a + 3.2a = 0,6 => a = 0,06 mol

X + 4NaOH → muối bột + H2O

Y + 3NaOH → muối bột + H2O

Ta thấy: nH2O = n peptit = 3a = 0,18 mol

BTKL: m = m muối hạt + mH2O – mNaOH = 72,48 + 0,18.18 – 0,6.40 = 51,72 gam

Đáp án C


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép ccevents.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.