Đun Nóng M Gam Hỗn Hợp Gồm A Mol Tetrapeptit

     
*Bạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 Tiếng Anh 12
Vật lí 12
*
Hóa học 12
*
Lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
Công nghệ 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Sông Ngòi Châu Á Là, Nêu Đặc Điểm Chính Của Sông Ngòi Châu Á

Ngữ văn 11 Toán học 11 Tiếng Anh 11 Vật lí 11

Câu hỏi Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là

A 54,30. B 66,00. C 51,72. D 44,48. 

Phương pháp giải:

Do các peptit đều được tạo thành từ các amino axit có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 nên ta có:

nNaOH = 4ntetrapeptit + 3ntripeptit => a = ?

X + 4NaOH → Muối + H2O

Y + 3NaOH → Muối + H2O

Ta thấy: nH2O = n peptit = 3a = ?

BTKL: m = m muối + mH2O – mNaOH = ?
Xem thêm: 5 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Độc Đáo (Cac, 50 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp Đơn Giản, Độc Đáo, Dễ Làm

Lời giải chi tiết:

Do các peptit đều được tạo thành từ các amino axit có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 nên ta có:

nNaOH = 4ntetrapeptit + 3ntripeptit => 4.a + 3.2a = 0,6 => a = 0,06 mol

X + 4NaOH → Muối + H2O

Y + 3NaOH → Muối + H2O

Ta thấy: nH2O = n peptit = 3a = 0,18 mol

BTKL: m = m muối + mH2O – mNaOH = 72,48 + 0,18.18 – 0,6.40 = 51,72 gam

Đáp án C


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ccevents.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.