(Tiếng Việt) Du khách mặc áo dài sẽ được giảm giá vé bảo tàng ở TP HCM