Đốt Cháy Hoàn Toàn 7 2G Kim Loại M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M ( có hoá trị không thay đổi ) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 và O2 . Sau bội phản ứng nhận được 23,0 g hóa học rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít ( đktc ) . Khẳng định kim các loại M.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7 2g kim loại m


*

(n_Cl_2=aleft(mol ight),n_O_2=bleft(mol ight))

(n_hh=a+b=0.25left(mol ight)left(1 ight))

BTKL : 

(m_khí=23-7.2=15.8left(g ight))

(Rightarrow71a+32b=15.8left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.2,b=0.05)

(2M+nCl_2underrightarrow^^t^02MCl_n)

(4M+nO_2underrightarrow^^t^02M_2O_n)

(n_M=dfrac0.4n+dfrac0.2n=dfrac0.6nleft(mol ight))

(M_M=dfrac7.2dfrac0.6n=12n)

(n=2Rightarrow M=24)

(M:Mg)

 


*

Gọi $n_Cl_2 = a ; n_O_2 = b Rightarrow a + b = 0,25(1)$Bảo toàn khối lượng :

$7,2 + 71a + 32b = 23(2)$Từ (1)(2) suy ra a = 0,2 ; b = 0,05

Gọi n là hóa trị M

$2M + nCl_2 o 2MCl_n$$4M + nO_2 xrightarrowt^o 2M_2O_n$

Theo PTHH : 

$n_M = dfrac2nn_Cl_2 + dfrac4nn_O_2 = dfrac0,6n$

$Rightarrow dfrac0,6n.M = 7,2$$Rightarrow M = 12n$

Với n = 2 thì $M = 24(Magie)$


Đốt cháy hoàn toàn 23,3 gam lếu láo hơp 2 kim loại Mg và Zn vào bình kín đựng khí oxi, sau bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,1 gam tất cả hổn hợp 2 oxit.a) Viết phương trình chất hóa học xảy ra.b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng làm đốt cháy lượng kim loại trênc) Tính trọng lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

 


Câu 3 :

1. Để khử trọn vẹn 47,2 gam tất cả hổn hợp CuO , FeO, Fe3O4 phải dùng V lít khí H2 (ở đktc). Sau phản nghịch ứng nhận được m gam sắt kẽm kim loại và 14,4 gam nước.

a) Viết PTHH xảy ra?

b) Tính quý hiếm mV?

2. Đốt cháy trọn vẹn 23 gam hợp chất A bắt buộc 33,6 lít ôxi (đktc) và thu được thể tích CO2 bằng 2/3 thể tích hơi nước . Xác định CTHH của A. Hiểu được tỉ khối tương đối của A đối với khí ôxi là 1,4375.


* Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn 7,8 g tất cả hổn hợp 2 kim loại Al và Mg bắt buộc dùng 4,48 lít O2 (đktc),sau bội nghịch ứng dứt thu được tất cả hổn hợp chất rắn gồm Al2O3 và MgO.

a. Tính cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.

b. Tính trọng lượng của Al2O3 và MgO nhận được sau bội phản ứng.

Ví dụ 2: Để đốt cháy hết 6,72 lít tất cả hổn hợp khí CH4 cùng C2H6 cần dùng 24 gam O2 , sau bội nghịch ứng chiếm được CO2 và H2O.

a. Tính cân nặng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Cách Lựa Chọn Mua Dung Dịch Rửa Tay Sát Khuẩn Tay Lifebuoy Total 10

b. Tính thể tích khí CO2 thu được sau bội nghịch ứng. Biết những thể tích khí phần lớn đo sống đktc.

giúp tui!


Lớp 8 chất hóa học
1
0

Cho m gam láo hợp có Al cùng Na vào H2O dư, sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 1,35 g chất rắn ko tan. Tính quý giá của m (biết Al là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dd kiềm : Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + H2. Dd NaAlO2 mang tên là Natrialuminat)


Lớp 8 chất hóa học
1
0

Đốt cháy 4,8 gam kim loại B (chưa biết) có hóa trị II trong bầu không khí dư nhận được 8 gam oxit (là hợp chất của B với O).

a) Viết PTHH.

b) Tính khối lượng oxi đã phản ứng.

c) Tính thể tích không gian (đktc) nên cho làm phản ứng trên.

d) xác định kim một số loại B.

e) search B trường hợp đề bài không cho dữ khiếu nại hóa trị của B


Lớp 8 hóa học
4
0

đốt cháy hoàn toàn m gam Cacbon trong bình đựng V lít khí oxi (đktc) sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp khí A gồm tỷ khối đối với O2 là 1,25. A) hãy khẳng định thành phần phần trăm theo thể tích các khí có trong hỗn hợp A? b) Tính m với V. Hiểu được khi dẫn các thành phần hỗn hợp A vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì nhận được 6 gam CaCO3 kết tủa trắng?


Lớp 8 chất hóa học
1
1

nung 37,6 gam một muối của kim loại X sau phản nghịch ứng hoàn thành thu được m gam hóa học rắn Y là oxit bazơ của sắt kẽm kim loại X. (trong Oxit X chiếm 80% về khối lượng) cùng 11,2 lít tất cả hổn hợp khí Z có NO2 và O2 ở ĐKTC bao gồm tỉ khối so với H2 là 21,6.

a. Tính m

b. Khẳng định CTHH của X cùng Y 

 


Lớp 8 chất hóa học
0
0

cho 14,3 gam hỗn hợp X bao gồm 3 sắt kẽm kim loại Cu , Al , fe vào dung dịch HCl dư sau làm phản ứng thấy có 6,72 lít khí bay ra sinh sống đktc . đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol các thành phần hỗn hợp X thấy bao gồm 44,8 lít không gian đktc tham gia phản ứng tính % trọng lượng các sắt kẽm kim loại có vào X


Lớp 8 chất hóa học
1
1

Đốt cháy hoàn toàn 6,3g tất cả hổn hợp A gồm Mg và sắt kẽm kim loại R (có hóa trị không đổi) trong bình đựng 3,36 ℓ khí O2 nghỉ ngơi đktc thu được hỗn hợp B đựng 2 oxit.

Xem thêm: Trong Hộp Có 5 Viên Bi Màu Đỏ, 6 Viên Bi Màu Xanh 9 Viên Bi Màu Vàng

a. Xác minh kim các loại R? Biết trong tất cả hổn hợp mR : mMg = 3:4.

b. Tính

*
 để hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp B?


Lớp 8 chất hóa học
1
0

Lớp học tập trực con đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)