Đốt cháy hoàn toàn 7.2 gam kim loại m

     

Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau bội nghịch ứng chiếm được 23 gam chất rắn và thể tích khí đang phản ứng là 5,6 lít (đktc). Sắt kẽm kim loại M là


+) nkhí = x + y = 0,25 (1)

+) Bảo toàn khối lượng: mm + mkhí = mchất rắn => 71x + 32y = 15,8 (2)

+) Bảo toàn electron: ne kim loại M cho = 2.nCl2 + 4.nO2


Gọi kim loại M tất cả hóa trị n

Gọi $n_Cl_2 = x,mol;,,,n_O_2 = y,,mol$

=> nkhí = x + y = 0,25 (1)

+) Bảo toàn khối lượng: milimet + mkhí = mchất rắn => mkhí = 23 – 7,2 = 15,8 gam

=> 71x + 32y = 15,8 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol; y = 0,05 mol

+) Bảo toàn electron: ne sắt kẽm kim loại M mang lại = 2.nCl2 + 4.nO2

$ = > ext 2.0,2 ext + ext 4.0,05 ext = ext n.frac7,2M,, = > ,,M = 12n$

=> M là sắt kẽm kim loại Mg


*
*
*
*
*
*
*
*

Để khử độc khí clo dư vẫn thoát ra trong chống thí nghiệm, fan ta sử dụng hóa hóa học nào sau đó là tối ưu nhất?


Nung đỏ 1 dây sắt rồi đưa nhanh vào bình chứa khí clo dư, phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được thành phầm là


Khi mở vòi vĩnh nước máy sẽ sở hữu được mùi lạ hơi hắc. Đó là vì nước sản phẩm còn giữ giàng vết tích của chất gần kề trùng. Đó đó là clo và người ta lý giải khả năng loại trừ vi khuẩn của clo là do


Trong phòng thử nghiệm nếu không có HCl đặc, nhằm điều chế clo ta rất có thể thay thế bằng hỗn vừa lòng nào sau đây?


Cho khí clo dung nạp hết trong hỗn hợp NaOH dư, làm cho nóng (100oC) nhận được dung dịch tất cả chứa 11,7 gam muối NaCl. Thể tích khí clo vẫn hấp thụ là


Dẫn hai luồng khí clo đi qua dung dịch NaOH: hỗn hợp 1 loãng và nguội; hỗn hợp 2 đậm đặc với đun nóng mang lại 100oC. Nếu như lượng muối NaCl có mặt trong nhì dung dịch đều nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua 2 hỗn hợp trên theo tỉ lệ thành phần là


Cho 13,44 lít khí clo (đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH nghỉ ngơi 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ lượng KCl hiện ra cho tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư nhận được 71,75 gam kết tủa. Dung dịch KOH trên bao gồm nồng độ là


Cho 21,8 gam tất cả hổn hợp X gồm Al, Fe với Zn đốt trong khí clo dư thu được 57,3 gam các thành phần hỗn hợp muối Y. Mang lại Y vào dung dịch AgNO3 dư chiếm được kết tủa có trọng lượng là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hóa trị ko đổi) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản bội ứng chiếm được 23 gam hóa học rắn cùng thể tích khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (đktc). Kim loại M là


Thực hiện thí nghiệm pha trộn clo theo sơ vật sau:

*

Cho các nhận định sau:

(a) Bình chứa dung dịch NaCl dùng để giữ khí HCl.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.2 gam kim loại m

(b) Bình chứa dung dịch H2SO4 đặc để duy trì hơi nước.

(c) Bông tẩm dung dịch xút rất có thể thay bằng tẩm nước.

(d) hoàn toàn có thể thay hóa học rắn trong bình ước thành thuốc tím.

Xem thêm: Lời Bài Hát Việc Của Anh Là Yêu Em, Đúng Người Đúng Thời Điểm

Số đánh giá chính xác là:


Hòa tan trọn vẹn m gam KMnO4 trong dung dịch HCl đặc, rét thu được 4,48 lít khí Cl2 (đktc). Cực hiếm m là:


Thể tích khí clo (đktc) và trọng lượng natri yêu cầu dung nhằm điều chế 4,68 gam NaCl, năng suất phản ứng 80% là (cho na = 23 ; Cl = 35,5)


Dẫn 2 luồng khí clo trải qua 2 dung dịch KOH: dung dịch trước tiên loãng cùng nguội, dung dịch thứ hai đậm đặc với đun nóng ngơi nghỉ 1000 C. Nếu lượng muối bột KCl có mặt trong 2 dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích khí clo đi qua dung dịch KOH thứ nhất và dung dịch thứ 2 là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp tất cả Cu, Fe phải vừa đầy đủ 4,48 lít khí Cl2 (đktc), thu được 23 gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của m là


Khi mang lại M công dụng vừa đủ với khí clo chiếm được MCl2, trong số đó M chiếm 47,41% về khối lượng. Xác minh kim nhiều loại M.


Cho 6,72 lít clo (đktc) tính năng với 5,6 gam sắt nung rét rồi lấy hóa học rắn chiếm được hoà vào nước cùng khuấy số đông thì khối lượng muối trong hỗn hợp thu được là: (Cho sắt = 56; Cl = 35,5)

 


Đốt m gam bột Al trong bình đựng khí clo dư. Bội nghịch ứng xong xuôi thấy cân nặng chất rắn trong bình tăng 106,5 gam. Trọng lượng Al đang tham gia phản bội ứng là:


Sục khí clo dư vào hỗn hợp chứa các muối NaBr với NaI cho phản ứng hoàn toàn ta nhận được 1,17 gam NaCl. Số mol của tất cả hổn hợp muối thuở đầu là:


Hấp thụ không còn V lít khí Cl2 (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH 0,6M (ở ánh sáng thường) thu được dung dịch Y chứa 3 hóa học tan bao gồm cùng nồng độ mol. Quý hiếm của V là


Đun rét 48,2 gam các thành phần hỗn hợp X có KMnO4 cùng KClO3, sau 1 thời gia nhận được 43,4 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl đặc, sau bội nghịch ứng chiếm được 15,12 lít Cl2(đktc) với dung dịch bao gồm MnCl2, KCl và HCl dư.Số mol HCl làm phản ứng là


Cho m gam KMnO4 công dụng với hỗn hợp HCl quánh dư thu được hỗn hợp X chứa HCl dư cùng 28,07 gam hai muối cùng V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra oxi hóa toàn vẹn 7,5 gam lếu láo hợp tất cả Al và sắt kẽm kim loại M có có tỉ lệ mol Al : M = 1: 2. Kim loại M là


Điều chế Cl2 từ bỏ HCl và MnO2. Cho tổng thể khí Cl2 pha chế được qua hỗn hợp NaI, sau phản bội ứng thấy tất cả 12,7 gam I2 sinh ra.

Xem thêm: Em Là Ai Cô Gái Hay Nàng Tiên, Bài Thơ: Người Con Gái Việt Nam (Tố Hữu

Khối lượng HCl đã cần sử dụng là:


Cho 8,7 gam MnO2 chức năng với dung dịch HCl đậm đặc hiện ra V lít khí Cl2 (ở đktc). Năng suất phản ứng là 85%. V có mức giá trị là:


Cho 25 gam nước clo vào một dung dịch gồm chứa 2,5 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu tiến thưởng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm, nếu cô cạn dung dịch thì sót lại 1,61 gam chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng là 100%, độ đậm đặc % của nước clo là


Hỗn phù hợp khí A tất cả clo cùng oxi. A bội phản ứng vừa hết với một lếu láo hợp bao gồm 4,8 gam Mg với 8,1 gam Al tạo ra 37,05 gam lếu hợp các muối clorua cùng oxit của nhị kim loại. Phần trăm theo thể tích của clo trong hỗn hợp ban đầu là:


mang lại 0,448 lít Cl2 với 0,224 lít H2 (đktc) tính năng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 19,270 gam việt nam thu được hỗn hợp A. Lấy 60 gam hỗn hợp A bên trên cho tác dụng với hỗn hợp AgNO3 mang dư chiếm được 8,61 gam kết tủa. Hiệu suất làm phản ứng thân H2 và Cl2?