(Tiếng Việt) Doanh nghiệp cần tăng kết nối với người tiêu dùng