(Tiếng Việt) Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017