Đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2

     

+ Thuộc team VIIA, dễ thừa nhận thêm một electron nhằm đạt cấu hình bền chắc của khí thi thoảng khi thâm nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí màu sắc lục nhạt, Cl2 khí màu xoàn lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím

+ F bao gồm độ âm điện lớn nhất , chỉ bao gồm số oxi hoá –1. Những halogen sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là hóa học khí, màu tiến thưởng , hương thơm xốc , độc với nặng hơn không khí.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2

+ Phân tử Cl2 gồm một liên kết cộng hóa trị, tiện lợi tham gia phản bội ứng hóa học. 

+ Clo có tính oxh mạnh, mặc dù nó cũng bộc lộ tính khử trong một số phản ứng hóa học

1.Tính chất hoá học

a. Công dụng với kim loại 

Clo tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua (KL sau phản ứng bao gồm hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng với phim kim

(cần gồm nhiệt độ hoặc bao gồm ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không tính năng trực tiếp cùng với O2.

c. Công dụng với một số hợp chất gồm tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn gia nhập phản ứng với phương châm vừa là hóa học oxh, vừa là chất khử.

+ Tác dụng cùng với nước : khi hoà tan vào nước , 1 phần Clo tính năng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ tất cả tính oxy hoá mạnh, nó phá hủy các màu chính vì như thế nước clo giỏi clo độ ẩm có tính tẩy màu.


+ tác dụng với dung dịch bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng cùng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp hóa học Cl- tạo Cl0

a. Trong phòng thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc chức năng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Vào công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa bao gồm màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học tập của một axit mạnh

1. đặc thù hóa học

a. Tác dụng hóa học chỉ thị

 Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng sắt kẽm kim loại (đứng trước H vào dãy hoạt động hóa học) hình thành muối (với hóa trị thấp của kim loại) với giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không chức năng với HCl

c. Tác dụng oxit bazơ , bazơ tạo muối cùng nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối hạt (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng để làm nhận biết gốc clorua )

Ngoài đặc thù đặc trưng là axit , hỗn hợp axit HCl sệt còn thể hiện vai trò hóa học khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh mẽ như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: mang đến NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: mang lại hidro công dụng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và những ion dương kim loại

Một số muối clorua thông dụng:

+ NaCl dùng để làm ăn, tiếp tế khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, kháng mục gổ

+ CaCl2 hóa học chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là láo hợp bao gồm NaCl, NaClO và H2O bao gồm tính ôxi hóa mạnh, gồm tính tẩy màu, được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( bao gồm tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là chất oxh khỏe khoắn thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha trộn khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã có đun nóng cho 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối láo tạp công thức phân tử CaOCl2 là chất oxh mạnh, được điều chế bằng biện pháp dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là hóa học OXH mạnh, thâm nhập phản ứng với các kim một số loại và hợp chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với sắt kẽm kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng cùng với hidro

Phản ứng xẩy ra mạnh hơn những halogen khác.

Hỗn thích hợp H2 ,F2 nổ dạn dĩ trong trơn tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF chảy vào nước sản xuất dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, đặc biệt là hòa tan được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự làm mòn thủy tinh được ứng dụng trong kĩ thuật tương khắc trên kính như vẽ tranh tương khắc chữ).

Xem thêm: Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Duy Tân, Dtu Trung Tâm Ngoại Ngữ Duy Tân


c.Tác dụng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do hóa giải O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này lý giải vì sao F2 không đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát khỏi dung dịch muối hoặc axit trong lúc flo tất cả tính oxh mạnh bạo hơn .

2.Điều chế HF bằng phương thức sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với sắt kẽm kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng cùng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tan trong nước tạo thành hỗn hợp axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI bao gồm tính khử mạnh hoàn toàn có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn hóa học oxi


- nằm tại vị trí ô số 8, chu kì 2, team VI A

- CTPT : O = O

=> là 1 phi kim điển hình, có tính OXH bạo phổi (độ âm điện chỉ với sau F)

* tính chất vật lý

Là chất khí, ko màu, không mùi, không tan vào nước, nặng hơn không khí. Duy trì sự sống cùng sự cháy. 

* đặc thù hóa học

+, tác dụng với hầu hết kim một số loại (trừ Au, Pt) tạo nên oxit kim loại

+, T/d với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, tính năng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, tác dụng với một số hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* vai trò : Duy trì sự sống và làm việc cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, vào CN:

- Chưng đựng phân đoạn không khí lỏng.

- Điện phân nước bao gồm mắt chất điện li

+, trong tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc thù vật lý

Là chất khí, ở thể lỏng có blue color nhạt, tan xuất sắc trong nước hơn so với oxi

* đặc thù hóa học

Ozon bao gồm tính oxh mạnh bạo hơn so với O2

Một số phản ứng hóa hoc chứng minh điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- vô trùng nước, chữa sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn hóa học lưu huỳnh (S)

* đặc điểm vật lý

- Là chất rắn, màu sắc vàng tất cả 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đối kháng tà

- không tan vào nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ, có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy khá cao

* đặc thù hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Nghệ Thuật Cắm Hoa Nhật Bản Wiki, Ikebana: Cầu Nối Của Nhật Bản Với Thế Giới

S 1-1 chất tất cả số OXH = 0

=> S vừa gồm tính khử và tính OXH

+, Tính khử: chức năng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: tác dụng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua cùng axit sunfuhidric

* Tính hóa học vật lý: Là hóa học khí, không màu, bám mùi trứng thối, nặng rộng không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là 1 axit yếu, nó mang tương đối đầy đủ tính chất của một axit

+, làm quỳ tím đưa sang màu sắc hồng

+, tính năng với bazơ => muối hạt + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, tính năng với hỗn hợp muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric tất cả tính khử mạnh

+, công dụng với chất bao gồm tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu oxi hoặc ở nhiệt độ thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái trường đoản cú nhiên: gồm trong nước suối, khí núi lửa, xác chết người, hễ vật

3. Diêm sinh dioxit

* đặc điểm vật lý: Là chất khí, ko màu, mùi hắc, hết sức độc

* đặc thù hóa học: là 1 trong oxit axit

=> Mang không thiếu thốn tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng với nước, bazơ cùng oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa bao gồm tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Lưu huỳnh trioxit

Tính hóa học vật lý: Là chất lỏng, ko màu, chảy vô hạn trong nước và axit sunfuric 

Tính hóa học hóa học: Lưu huỳnh trioxit là một oxit axit điển hình

Một số phản nghịch ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* tính chất vật lý

Là chất lỏng sánh, không màu, không mờ hơi, khôn xiết háo nước, chảy vô hạn vào nước

* đặc thù hóa học

a)  H2SO4 loãng mang tương đối đầy đủ tính chất của một axit thông thường

- có tác dụng quỳ tím đưa thành đỏ

- công dụng với sắt kẽm kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không phản nghịch ứng)

- tính năng với bazơ, oxit bazơ → muối hạt + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- chức năng với muối → Muối new và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một trong những tính chất đặc trưng

- Tính lão hóa mạnh: 

Tác dụng hầu như các kim loại (Trừ Au, Pt) và những phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chỉ chiếm nước của nhiều muối kết tinh, phân hủy những hợp chất hữu cơ cất O, H