ĐÂY LÀ CẢNG BIỂN MỞ LỐI RA BIỂN THUẬN LỢI CHO VÙNG ĐÔNG BẮC CAMPUCHIA

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?

A.Hải Phòng

B.Cửa Lò

C.Rạch Giá

D.Cam Ranh

Cảng biển nào dưới đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?

A. Hải Phòng

B. Cửa Lò

C. Đà Nẵng

D. Cam Ranh


*

Đáp án:D

Giải thích:

- Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia có vị trí gần nhất với cảng Cam Ranh (thuộc duyên hải Nam Trung Bộ).Bạn đang xem: Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng đông bắc campuchia

- Cảng Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng nằm ở vị trí cách xa Đông Bắc Cam-pu-chia hơn → loại trừ.Bạn đang xem: đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng đông bắc campuchia

Cam Ranh là Cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng nào dưới đây?

A. Đông Bắc Cam-pu-chia.

Bạn đang xem: đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng đông bắc campuchia

B. Đông Bắc Lào.

C. Tây Nam Trung Quốc.

D. Đông Thái Lan.

Đáp án:A

Giải thích: Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia có vị trí gần nhất với cảng Cam Ranh (thuộc duyên hải Nam Trung Bộ). Cam Ranh là Cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia.

Cam Ranh là Cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng nào dưới đây?

A.Đông Bắc Cam-pu-chia

B.Đông Bắc Lào

C.Tây Nam Trung Quốc

D.Đông Thái Lan

Đáp án A

Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia có vị trí gần nhất với cảng Cam Ranh (thuộc duyên hải Nam Trung Bộ). Cam Ranh là Cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia

Câu 16. Những cảng biển lớn của nước ta là.A. Cam Ranh, Cần Thơ, Kỳ Hà B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài GònC. Thuận An, Cửa Lò, Vũng Áng D.Nha Trang, Quy Nhơn, Chân Mây.

Cảng biển lón hơn cả ở nước ta là

a. Sài Gòn, Nha Trang, Cần Thơ

b. Nha Trang, Quy Nhơn, Cần Thơ

c. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẳng

d. Cam Ranh, Hải Phòng, Cần Thơ

Cảng biển lón hơn cả ở nước ta là

a. Sài Gòn, Nha Trang, Cần Thơ

b. Nha Trang, Quy Nhơn, Cần Thơ

c. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẳng

d. Cam Ranh, Hải Phòng, Cần Thơ

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển nước ta?

1) Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với một số sông lớn.

2) Nằn gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông.

3) Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu.

4) Dọc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Tổ Hợp Chỉnh Hợp Tổ Hợp Cực Chi Tiết, Giải Phương Trình Tổ Hợp Và Chỉnh Hợp

B. 2.

C.3.

D. 4.

Đáp án cần chọn là:C

Đáp án: Các điều kiện phát triển giao thông biển là:

- Nằn gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông.

- Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu.

- Doc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.

=> ý 2, 3, 4 đúng

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện phát triển giao thông đường sông, không phải là điều kiện phát triển giao thông biển => Sai

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển nước ta?

1. Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với một số sông lớn.

2. Nằn gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông.

3. Dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Từ 2 Hình Chiếu Đã Cho, Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Siêu Nhanh Trong Autocad

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án:C

Các điều kiện phát triển giao thông biển là:

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện phát triển giao thông đường sông, không phải là điều kiện phát triển giao thông biển ⇒ Loại.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển của nước ta?