Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng đông bắc campuchia

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đây là cảng biển khơi mở lối ra biển dễ dãi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?

A.Hải Phòng

B.Cửa Lò

C.Rạch Giá

D.Cam Ranh

Cảng biển lớn nào dưới đấy là cảng hải dương mở lối ra biển dễ dãi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?

A. Hải Phòng

B. Cửa Lò

C. Đà Nẵng

D. Cam Ranh


*

Đáp án:D

Giải thích:

- Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia tất cả vị trí sớm nhất với cảng Cam rỡ (thuộc duyên hải nam Trung Bộ).Bạn sẽ xem: Đây là cảng biển cả mở lối ra biển thuận lợi cho vùng hướng đông bắc campuchia

- Cảng Hải Phòng, cửa Lò, Đà Nẵng nằm ở phần cách xa Đông Bắc Cam-pu-chia hơn → nhiều loại trừ.Bạn sẽ xem: đây là cảng biển khơi mở lối ra biển dễ ợt cho vùng phía đông bắc campuchia

Cam oắt con là Cảng hải dương mở lối ra biển dễ dãi cho vùng nào bên dưới đây?

A. Đông Bắc Cam-pu-chia.

Bạn đang xem: đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng đông bắc campuchia

B. Đông Bắc Lào.

C. Tây-nam Trung Quốc.

D. Đông Thái Lan.

Đáp án:A

Giải thích: Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia gồm vị trí gần nhất với cảng Cam nhãi nhép (thuộc duyên hải nam giới Trung Bộ). Cam oắt con là Cảng biển mở lối ra biển dễ dãi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia.

Cam tinh quái là Cảng biển mở lối ra biển dễ dãi cho vùng nào bên dưới đây?

A.Đông Bắc Cam-pu-chia

B.Đông Bắc Lào

C.Tây nam giới Trung Quốc

D.Đông Thái Lan

Đáp án A

Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia tất cả vị trí gần nhất với cảng Cam rạng rỡ (thuộc duyên hải nam Trung Bộ). Cam ranh con là Cảng đại dương mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia

Câu 16. Gần như cảng biển to của vn là.A. Cam Ranh, đề nghị Thơ, Kỳ Hà B. Hải Phòng, Đà Nẵng, dùng GònC. Thuận An, cửa ngõ Lò, Vũng Áng D.Nha Trang, Quy Nhơn, Chân Mây.

Cảng đại dương lón hơn hết ở nước ta là

a. Sử dụng Gòn, Nha Trang, đề xuất Thơ

b. Nha Trang, Quy Nhơn, bắt buộc Thơ

c. Hải Phòng, sài Gòn, Đà Nẳng

d. Cam Ranh, Hải Phòng, cần Thơ

Cảng biển cả lón hơn cả ở việt nam là

a. Sài Gòn, Nha Trang, nên Thơ

b. Nha Trang, Quy Nhơn, cần Thơ

c. Hải Phòng, dùng Gòn, Đà Nẳng

d. Cam Ranh, Hải Phòng, buộc phải Thơ

Có bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng về điều kiện cải tiến và phát triển giao thông vận tải đường bộ biển nước ta?

1) bao gồm mạng lưới sông ngòi dày đặc với một số trong những sông lớn.

2) Nằn gần các tuyến hàng hải nước ngoài trên biển khơi Đông.

3) Dọc bờ biển có khá nhiều vụng biển bí mật thuận lợi cho chế tạo cảng nước sâu.

4) Dọc bờ biển có tương đối nhiều cửa sông thuận lợi cho chế tạo cảng.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Tổ Hợp Chỉnh Hợp Tổ Hợp Cực Chi Tiết, Giải Phương Trình Tổ Hợp Và Chỉnh Hợp

B. 2.

C.3.

D. 4.

Đáp án yêu cầu chọn là:C

Đáp án: những điều kiện cách tân và phát triển giao thông hải dương là:

- Nằn gần các tuyến sản phẩm hải quốc tế trên biển Đông.

- Dọc bờ biển có không ít vụng biển kín đáo thuận lợi cho kiến tạo cảng nước sâu.

- Doc bờ biển có rất nhiều cửa sông dễ dàng cho xây dừng cảng.

=> ý 2, 3, 4 đúng

- mạng lưới sông ngòi rầm rịt là điều kiện cải cách và phát triển giao thông mặt đường sông, chưa phải là điều kiện cách tân và phát triển giao thông đại dương => Sai

Có từng nào phát biểu dưới đây đúng về điều kiện cải cách và phát triển giao thông vận tải biển nước ta?

1. Có mạng lưới sông ngòi chi chít với một số trong những sông lớn.

2. Nằn gần những tuyến hàng hải quốc tế trên hải dương Đông.

3. Dọc bờ biển có tương đối nhiều vụng biển kín thuận lợi cho tạo ra cảng nước sâu.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Từ 2 Hình Chiếu Đã Cho, Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Siêu Nhanh Trong Autocad

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án:C

Các điều kiện cải cách và phát triển giao thông biển cả là:

- mạng lưới sông ngòi um tùm là điều kiện trở nên tân tiến giao thông đường sông, chưa hẳn là điều kiện cải tiến và phát triển giao thông biển khơi ⇒ Loại.

Có từng nào phát biểu tiếp sau đây đúng về điều kiện trở nên tân tiến giao thông vận tải biển của nước ta?