Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ

     
*Bạn đang xem: đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ

Đầu tháng , bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo cho 100 học tập sinh"bán trú"ăn 26 ngày , thực tiễn nhà trường tất cả thêm 30 học sinh "bán trú"nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày?

(Tóm tắt và bài xích giải)


*

Bài giải Hiện tại có số học sinh "bán trú" là: 100+ 30= 130 ( học sinh ) 130 học sinh nạp năng lượng số gạo đó trong số ngày là : ( 100+ 26 ): 130= 20 ( ngày ) ...

Bài giải

Hiện tại có số học sinh "bán trú" là:

100+ 30= 130 ( học sinh )

130 học sinh ăn số gạo đó vào số ngày là :

( 100+ 26 ): 130= 20 ( ngày )

Đáp số :20 ngày


*

Bài giảiMột học viên ăn hết só gạo trong các ngày là :100 x 26 = 2600 ( ngày )Thực tế nhà trường gồm thêm số học sinh là :100 + 30 = 130 ( học sinh )Số gạo dữu trự đủ mang đến 130 học viên ăn trong các ngày là :2600 : 130 = đôi mươi ( ngày ) Đáp số : trăng tròn ngày. 


100 học sinh ăn : 26 ngày

100+30 học sinh ăn :......ngày?

Thực tế số học viên là:

100 + 30 = 130 học tập sinh

Số gạo dữ trữ đủ ăn trong số ngày là :

26.100 : 130 = 20 ngày


Đầu tháng,bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học viên ""bán trú""ăn trong 26 ngày,thực tế bên trường tất cả thêm 30 học sinh""bán trú""nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày ?


100 học sinh :26 ngày

Thêm 30 học viên : ...?.. Ngày

Số học viên sau khi thêm có là:

100+30=130(học sinh )

Số ngày giả dụ 1 học viên ăn thì cần là :

26*100=2600(ngày)

Số ngày giả dụ 56 học sinh ăn thì nên là :

2600/130=20(ngày)

ĐS: trăng tròn ngày 

 


đầu tháng bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ đến 100 học viên bán trú nạp năng lượng trong 26 ngày thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh bán trú nữa hỏi số gạo dự trữ đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày ? làm cho giúp bản thân tóm tắt luôn luôn nhé


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

Số gạo kia đủ cho 130 học sinh ăn trong những ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : 20 ngày


Có vớ cả học viên là:

100 + 30 = 130 ( h/s )

Số gạo đó đủ mang lại 130 học sinh ăn trong những ngày là:

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày )

đáp số: đôi mươi ngày


đầu tháng,bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh""bán trú"" ăn uống trong 26 ngày,thự tế công ty trường có thêm 30 học tập sinh""bán trú""nữa.hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày


giải 

1 học viên ăn số gạo đó hết số ngày là :

100 * 26 = 2600 ( ngày )

số học sinh thực tế là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

số gạo dự trữ đầy đủ cho học viên ăn số ngày là :

2600 : 130 = trăng tròn ( ngày )

đáp số : đôi mươi ngày
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Câu Cây Cao Bóng Mát Không Ngồi Ngồi, Bài Ca Dao: Cây Cao Bóng Mát Không Ngồi

đầu mon , bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho học sinh bán trú ăn trong 26 ngày thực tiễn nhà trường bao gồm thêm 30 học sinh bán trú nữa . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày ? viết cả nắm tắt


đầu tháng,bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học sinh "bán trú"ăn vào 26 ngày,thực tế nhà trường tất cả thêm 30 học sinh nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo đó đủ mang đến 130 học sinh ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = trăng tròn ( ngày)

Đáp số : đôi mươi ngày


 

Một học sinh ăn tất cả hết số ngày là :

100 x 26 = 2600 ( ngày )

Số học tập sinh hiện thời là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

Số gạo đó đủ ăn số ngày là :

2600 : 130 = trăng tròn ( ngày ) 

Đáp số : trăng tròn ngày


Đầu tháng, bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh "bán trú" ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học viên "bán trú" nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày?

(Có trình bày "Tóm tắt" và "Bài giải")


Có toàn bộ số học viên nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo kia đủ mang lại 130 học viên ăn trong những ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : trăng tròn ngày

 

Đầu tháng,bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đủ cho 100 học viên "bán trú" ăn uống trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường đã bao gồm thêm 30 hoc sinh "bán trú"nữa. Hỏi số gạo dự trữ ấy đầy đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày.

 

Làm tóm tắt giúp mình luôn nha


Tóm tắt:

100 học viên : 26 ngày

100 + 30 học viên : ... Ngày ?

Giải:

Một học viên ăn không còn số gạo đó trong những ngày là: 100 x 26 = 2600 (ngày)

Thực tế, công ty trường đã có số học sinh ăn chào bán trú là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ ấy đủ đến 130 học viên ăn trong: 2600 : 130 = trăng tròn (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày


Đầu tháng nhà bếp ăn của nhà trường dự trữ trữ gạo đủ đến 100 học viên bán trú ăn uống trong 26 ngày thực tiễn nhà trường có thêm 30 học viên bán trú nữa ra hỏi số gạo dự trữ chữ kia đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày?

1 học sinh ăn không còn số gạo kia trong:

26 x 100 = 2600 (ngày)

Với số học sinh lúc sau, số gạo đầy đủ cho:

2600:(100+30)=20 (ngày)

Đ/S:

_HT_


Thực tế bên trường bao gồm số học viên là:

(100+30=130) (học sinh)

Một học sinh ăn không còn lượng gạo trong số ngày là:

(26 imes100=2600) (ngày)

Vậy 130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ đó trong các ngày là:

(2600div130=20) (ngày)

Đáp số: (20) ngày.


Đầu tháng, nhà bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học viên “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường tất cả thêm 30 học viên “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?


Nếu một học viên ăn không còn số gạo đó thì cần số ngày là:26 x 100 = 2 600 (ngày)Tổng số học viên sau khi bao gồm thêm là:100 + 30 = 130 (học sinh)Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là:2 600 : 130 = trăng tròn (ngày)Đáp số: 20 ngày


Xem thêm: Cách Làm Cá Hấp Xì Dầu Ngon Không Thể Chê Tại Nhà, Cá Hấp Xì Dầu Thơm Ngọt Dễ Làm Mà Ngon

Nếu một học sinh ăn không còn số gạo đó thì nên số ngày là:

26 x 100 = 2 600 (ngày)

Tổng số học viên sau khi có thêm là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là:

2 600 : 130 = đôi mươi (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày