Đặt Câu Hỏi Cho Từ Gạch Chân

     

+/ sử dụng động từ thường xuyên thì ta nên mượn trợ động từ và hòn đảo trợ đụng từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What vì they play everyday?
Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*Xem thêm: Uefa Euro Là Gì? Những Thông Tin Thú Vị Về Giải Euro Mấy Năm 1 Lần ?

Bạn vẫn xem văn bản tài liệu Cách đặt câu hỏi cho tự bị gạch men chân, để sở hữu tài liệu về máy các bạn click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 25 - Toán Lớp 4 Dấu Hiệu Chia Hết Cho 5

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI mang đến TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước không còn ta phải khẳng định được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.Nếu vào câu: +/ cần sử dụng động từ thường thì ta cần mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi.Eg: They play football everyday.=> What bởi they play everyday? +/ nếu như trong câu dùng “động tự tobe”, “động tự khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động tự tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau từ nhằm hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? giả dụ trong câu tất cả từ bị gạch ốp chân dùng đều từ sau thì khio gửi sang câu hỏi ta đề xuất đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ nhằm hỏi thường chạm mặt trong giờ Anh: What : cái gì (Dùng nhằm hỏi mang lại đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: cái mà (Dùng nhằm hỏi khi gồm sự lựa chọn) Where: ở đâu (Dùng nhằm hỏi đến vị trí, xứ sở ...) When: khi nào (Hỏi cho thời gian, thời khắc ...) Who : ai, fan mà (Hỏi đến người)=> Whom: người mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom vày you buy any books (for)? => Whose: của người mà (Hỏi mang đến tính tự sở hữu, cài đặt cách, đại trường đoản cú sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: vì sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân) How: ráng nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...) How old: hỏi mang lại tuổi How tall: hỏi cho chiều cao của bạn How high: hỏi cho chiều cao của đồ How thick: hỏi mang đến độ dày How thin: hỏi mang lại độ mỏng mảnh How big: hỏi cho độ mập How wide: hỏi đến độ rộng lớn How broad: hỏi cho chiều rộng How deep: hỏi đến độ sâu How fast: hỏi cho tốc độ How far ... From ... To ...: hỏi mang lại độ xa How long: hỏi cho độ dàiEg: This ruler is 20 centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao lâu Eg: It takes me an hour to vị my homework.=> How long does it take you to bởi your homework?(Nó rước mất của khách hàng bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?) How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lầnEg: I go to school every day.=> How often vì you go to school? How much: hỏi cho giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho con số với danh tự đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens vày you have here? What’s the weather like?: hỏi cho thời máu What color: hỏi cho màu sắc What size: hỏi cho form size How heavy : hỏi cho trọng lượng How + vị + S + come ...?: hỏi cho phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the siêu thị over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours to lớn finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue lớn Ho chi Minh City................................................................................................................................................. 8. The ngân hàng is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned to lớn America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went lớn the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Nam giới left trang chủ at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught ccevents.vnlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters to her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen khổng lồ music in my không lấy phí time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go khổng lồ the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go to lớn the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................