Dẫn 1.68 Lít Hỗn Hợp Khí X

     

Dẫn 1,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm hai hiđrocacbon vào trong bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, bao gồm 4 gam brom đang phản ứng và còn sót lại 1,12 lít khí. Nếu như đốt cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Biết những thể tích khí phần đông đo ở đktc. Phương pháp phân tử của nhì hiđrocacbon là:
Bạn đang xem: Dẫn 1.68 lít hỗn hợp khí x

+) sau khoản thời gian phản ứng cùng với Br2, khí thoát ra là ankan

+) tất cả số mol ankan => số mol khí của hiđrocabon còn lại

+) tự số mol Brom với số mol của hiđrocabon tính số link pi => công thức chung

+) $overline C = dfracV_CO_2V_X$

=> Công thức 


Ta tất cả nX = 0,075 mol

Cho X qua brom khí không trở nên hấp thụ là ankan => nankan = 0,05 mol

=> nhiđrocacbon còn sót lại = 0,075 - 0,025 = 0,025 mol

Mà $n_Br_2 = dfrac4160 = 0,025,mol$

=> số pi trong hiđrocacbon là 1

=> phương pháp là CnH2n

Sau khi phản ứng cùng với Br2, khí bay ra là ankan

$overline C = dfracV_CO_2V_X = dfrac2,81,68 approx 1,67$ => Ankan là CH4

Tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol

0,05 → 0,05

0,025 → 0,075

=> n =3

=> bí quyết là C3H6


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4). Gần như chất làm sao là đồng phân của nhau ?


Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất bao gồm đồng phân hình học là:


Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ mang đến một sản phẩm hữu cơ độc nhất ?


Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi trọng lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là:


Cho hiđrocacbon X bội phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X làm phản ứng cùng với HBr thì nhận được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:


Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo ra thành chất rắn gray clolor đen bắt buộc V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá chỉ trị về tối thiểu của V là:


Hỗn thích hợp khí X gồm H2 và C2H4 bao gồm tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối đối với He là 5. Năng suất của bội phản ứng hiđro hoá là:


Cho buta-1,3-đien bội nghịch ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là:


Cho 3,12 gam ankin X phản bội ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai hiđrocacbon. Bí quyết phân tử của X là:


Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phương pháp phân tử của X là:
Xem thêm: Văn Nghị Luận Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước Siêu Hay, Nghị Luận Xã Hội: Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) lếu hợp có hai hiđrocacbon X với Y (MY > MX), chiếm được 11,2 lít khí CO2 (đktc) với 10,8 gam H2O. Phương pháp của X là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp M bao gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 thông qua số mol H2O. Thành phần tỷ lệ về số mol của X cùng Y trong tất cả hổn hợp M lần lượt là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp X có một ankan và một anken, chiếm được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Xác suất số mol của anken trong X là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 lít các thành phần hỗn hợp khí tất cả C2H2 và hiđrocacbon X ra đời 2 lít khí CO2 cùng 2 lít tương đối H2O (các thể tích khí với hơi đo sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Phương pháp phân tử của X là:


Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X có hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, gồm 4 gam brom đang phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Trường hợp đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì có mặt 2,8 lít khí CO2. Biết các thể tích khí phần nhiều đo làm việc đktc. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là:


Hỗn đúng theo X gồm tỉ khối đối với H2 là 21,2 bao gồm propan, propen với propin. Khi đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng cân nặng của CO2 và H2O nhận được là:


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4, C2H4 và C2H2. Rước 8,6 gam X công dụng hết với dung dịch brom (dư) thì cân nặng brom bội phản ứng là 48 gam. Khía cạnh khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là:


Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn thể Y sục nhàn vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom tham gia phản ứng. Quý giá của m là:


Dẫn V lít (ở đktc) tất cả hổn hợp X có axetilen và hiđro trải qua ống sứ nung nóng, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z nhận được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) với 4,5 gam nước. Quý giá của V bằng:


Đun nóng tất cả hổn hợp X tất cả 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể hỗn đúng theo Y lội lỏng lẻo qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Trọng lượng bình hỗn hợp brom tăng là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 với C3H6, thu được 6,272 lít CO2(đktc) với 6,12 gam H2O. Mặt khác 10,1 gam X phản nghịch ứng về tối đa cùng với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


mang đến dãy những chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH–COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số hóa học trong hàng phản ứng được cùng với nước brom là:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Phong Thủy 2022: Tuổi Mậu Thìn Năm 2022 Hợp Màu Gì Năm 2022, Tuổi Mậu Thìn 1988 Năm 2022 Hợp Màu Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.