Cường Độ Điện Trường Bằng 0

     

Ví dụ 1:Cho hai năng lượng điện điểm tất cả cùng dấu cùng độ bự q1= 4q2đặt trên A, B cách nhau 12 cm. Tra cứu điểm tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bằng không.

Bạn đang xem: Cường độ điện trường bằng 0

Hướng dẫn:

*

Gọi M là điểm để độ mạnh điện ngôi trường triệt tiêu, lúc đó

*

Ví dụ 2:Cho hai năng lượng điện q1= 9.10-8C, q2= -16.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong ko khí phương pháp nhau 5 cm. Kiếm tìm điểm trên đó gồm vecto cường độ điện trường bởi không.

Hướng dẫn:

*

Gọi M là vấn đề để độ mạnh điện ngôi trường triệt tiêu, khi đó

*

Ví dụ 3:Tại bố đỉnh A, B cùng C của một hình vuông vắn ABCD cạnh 6 centimet trong chân không, đặt ba điện tích trữ q1= q3= 2.10-7C và q2= -4.10-7. Xác định điện tích q4đặt tại D để độ mạnh điện ngôi trường tổng hòa hợp gây vày hệ năng lượng điện tại trọng điểm O bởi 0.

Xem thêm: Toàn Bộ Lịch Thi Đấu Vòng Loại U23 Châu Á 2022 Mới Nhất, Lịch Thi Đấu Vòng Loại Vòng Loại U23 Châu Á

Hướng dẫn:

*

+ độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp tại trọng điểm O của hình vuông:

EO→=E1→+E2→+E3→+E4→

Trong đóE1→,E2→,E3→,E4→lần lượt là vecto độ mạnh điện ngôi trường do các điện tích q1, q2, q3, q4gây ra trên O.

+ Để cường độ điện trường trên O triệt tiêu thìEO→= 0

+ bởi vì q1= q3và AO = teo nên:

*

Ví dụ 4:Cho hình vuông vắn ABCD, trên A và C đặt các điện tích q1= q3= q. Hỏi phải đặt tại B một điện tích từng nào để độ mạnh điện trường trên D bằng 0.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Dần 1986 Năm 2021, Bói Tử Vi Tuổi Bính Dần Năm 2021 Nữ Mạng

Hướng dẫn:

*

+ độ mạnh điện trường tổng phù hợp tại đỉnh D của hình vuông:

ED→=E1→+E2→+E3→, vào đóE1→,E2→,E3→lần lượt là độ mạnh điện trường vị q1, q2, q3gây ra tại D.