Cuộc thi UFLL – Unilever Future Leader’s League 2016

Event

Cuộc thi UFLL – Unilever Future Leader’s League 2016

Cuộc thi Unilever Future Leader’s League là sự kiện toàn cầu được tổ chức bởi Unilever nhằm đem đến cho sinh viên các kinh nghiệm lãnh đạo và kinh doanh.

Lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam năm 2013, cuộc thi đã đưa các tình huống kinh doanh thực tế cho sinh viên giải quyết. Ngoài ra, thông qua các buổi đào tạo và huấn luyện, bạn sẽ có thêm kiến thức về Marketing, Tài chính, Quản trị chuỗi cung ứng và chiến lược kinh doanh.

Một điều tuyệt vời nữa là bạn sẽ có cơ hội ra nước ngoài để tranh tài với các đội đến từ nhiều nước khác nhau ở vòng Global Round và cơ hội làm việc cho Unilever sau này.

Đăng ký team 3 người tại ttp://ufllvietnam.com/ để nhận đề thi.

Hạn chót đăng ký là 9/10/2016.

Nguồn: TinEvent

I love his open minded perspective and proceed here to investigate respect his clear, informed vision

Share this post