THE VALUE OF 2 COS X

     
thắc mắc trong đề: Trắc nghiệm Toán 11 bài xích 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (có đáp án)
*
Giải vày Vietjack


I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm con số giác

1. Định nghĩa.

Bạn đang xem: The value of 2 cos x

Phương trình bậc nhất đối với cùng một hàm con số giác là phương trình bao gồm dạng:

at + b = 0 (1)

Trong đó; a, b là các hằng số (a ≠ 0) và t là 1 trong những trong những hàm số lượng giác.

- lấy một ví dụ 1.

a) – 3sinx + 8 = 0 là phương trình hàng đầu đối cùng với sinx.

b) 6cotx + 10 = 0 là phương trình hàng đầu đối với cotx.

2. Giải pháp giải

Chuyển vế rồi chia hai vế của phương trình (1) đến a, ta gửi phương trình (1) về phương trình lượng giác cơ bản.

- lấy ví dụ 2. Giải những phương trình sau:

a) 2sinx – 4 = 0;

b) 3tanx− 3 =0.

Lời giải:

a) trường đoản cú 2sinx – 4 = 0, đưa vế ta có: 2sinx = 4 (2)

Chia 2 vế của phương trình (2) đến 2, ta được: sinx = 2.

Vì 2 > 1 buộc phải phương trình đã mang đến vô nghiệm.

b) tự 3tanx− 3 =0, đưa vế ta có: 3tanx= 3 (3)

Chia cả hai vế của phương trình (3) cho 3 ta được: tanx= 33.

⇔tanx= tan π6  ⇔x = π6 +​ kπ;  k∈ℤ

3. Phương trình mang về phương trình bậc nhất đối với cùng 1 hàm con số giác.

- Phương pháp:

Sử dụng các công thức đổi khác lượng giác đã được học để đưa về phương trình hàng đầu đối với hàm số lượng giác hoặc mang về phương trình tích để giải phương trình.

- ví dụ 3. Giải các phương trình:

a) sin2x – cosx = 0;

b) – 4sinx. Cosx. Cos2x = 1.

Lời giải:

a) Ta có: sin2x – cosx = 0

⇔2sinx. Cosx – cosx = 0

⇔cosx. (2sinx – 1) = 0

⇔cosx  = 02sinx−1=0

+ cùng với cosx = 0 thìx  =  π2  +  kπ;  k∈ℤ

+ cùng với 2sinx – 1 = 0

⇔2sinx=1⇔sin x= 12⇔x =  π6  +​  k2πx = π− π6  +​  k2π =  5π6  +​  k2π ;  k ∈ℤ

Vậy phương trình đã đến có các nghiệm là: x  =  π2  +  kπ; x  =  π6  +  k2π và x  =  5π6  +  k2π;  k∈ℤ.

b) – 4sinx. Cosx. Cos2x = 1.

⇔– 2sin2x. Cos2x = 1 (vì sin2x = 2sinx. Cosx)

⇔– sin4x = 1 sin 4x = – 1

⇔4x = − π2  + k2π⇔x =  −π8  + kπ2  ;  k∈ℤ

Vậy nghiệm của phương trình đã cho rằng x =  −π8  + kπ2  ;  k∈ℤ.

II. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

1. Định nghĩa.

Phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác là phương trình gồm dạng:

at^2 + bt + c = 0

Trong kia a; b; c là những hằng số (a ≠ 0) với t là một trong trong những hàm con số giác.

- ví dụ 4.

a) 3cos2x – 5cosx + 2 = 0 là phương trình bậc hai đối với cosx.

b) – 10tan2x + 10tanx = 0 là phương trình bậc hai so với tanx.

2. Bí quyết giải.

Đặt biểu thức lượng giác làm ẩn phụ với đặt điều kiện cho ẩn phụ (nếu có) rồi giải phương trình theo ẩn phụ này.

Cuối cùng ta mang về việc giải những phương trình lượng giác cơ bản.

- lấy một ví dụ 5. Giải phương trình: 2cos2x – 4 cosx = 0.

Xem thêm: Ngày Của Mẹ Là Ngày Nào Trong Năm 2022? Gợi Ý Quà Tặng Cho Mẹ Vui Lòng

Lời giải:

Đặt t = cosx với điều kiện: – 1 ≤ t ≤ 1 .

Ta được phương trình bậc nhì ẩn t là: 2t^2 – 4t = 0.⇔t=0t  =2 .

Trong nhì nghiệm này chỉ tất cả nghiệm t = 0 thỏa mãn.

Với t = 0 thì cos x = 0

⇔x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ

Vậy phương trình vẫn cho gồm nghiệm là x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ.

3. Phương trình đem lại dạng phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác.

- Phương pháp:

Sử dụng các công thức lượng giác đã học để biến đổi đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

- ví dụ như 6. Giải phương trình 3sin^2x – 6cosx – 3 = 0.

Lời giải:

Vì sin2x = 1 – cos2x yêu cầu phương trình đã mang đến tương đương:

3(1 – cos2x) – 6cosx – 3 = 0

⇔– 3cos2 x – 6cosx = 0 (*)

Đăt t = cosx cùng với điều kiện: – 1 ≤ t ≤ 1 , phương trình (*) trở thành:

– 3t2 – 6t = 0 ⇔t=0t= −2.

Trong nhị nghiệm này, chỉ gồm nghiệm t = 0 thỏa mãn.

Với t = 0 thì; cosx = 0 ⇔x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ.

Vậy phương trình vẫn cho gồm nghiệm là x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ.

- lấy ví dụ 7. Giải phương trình: sin2x – 3sinx. Cosx + 2cos2x = 0 (1).

Lời giải:

+ nếu như cosx = 0 thì sin2x = 1 buộc phải phương trình (1) tất cả :

VT(1) = 1 với VP(1) = 0

Suy ra, cos x = 0 không vừa lòng phương trình (1) . Vậy cosx ≠ 0.

+ bởi cosx ≠ 0 nên chia nhì vế của phương trình (1) mang đến cos2 x, ta được:

tan2x – 3tanx + 2 = 0 (2)

Đặt t = tanx, phương trình (2) trở thành: t2 – 3t + 2 = 0

⇔t  =1t =2

Với t = 1 thì tanx = 1 ⇔x  = π4  +  kπ;  k ∈ℤ.

Với t = 2 thì tanx = 2 ⇔x  = arctan2 +  kπ;  k ∈ℤ.

Vậy phương trình đã đến có các nghiệm là x  = π4  +  kπ;  k ∈ℤvà x  = arctan2 +  kπ;  k ∈ ℤ.

III. Phương trình hàng đầu đối cùng với sinx cùng cosx.

1. Công thức chuyển đổi biểu thức a.sinx + b.cosx

Ta gồm công thức chuyển đổi sau:

asinx+ ​b.cosx  =   a  2+​  b2. sin (x+​α) (1)

Trong đó; cosα  =   aa2+ b2;  sin α=  ba2+ b2.

2. Phương trình dạng: asinx + b.cosx = c.

Xét phương trình: asinx + bcosx = c (2)

Với a; b; c ∈R; a, b ko đồng thời bằng 0.

- trường hợp a = 0 ; b ≠ 0 hoặc a ≠ 0; b = 0 phương trình (2) hoàn toàn có thể đưa ngay lập tức về phương trình lượng giác cơ bản.

- trường hợp a ≠ 0; b ≠ 0, ta vận dụng công thức (1).

Ví dụ 8. Giải phương trình: 3sinx−  cosx =  2.

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Copa America 2021 Ở Đâu, Kênh Trực Tiếp Chung Kết Copa America

Lời giải:

Theo phương pháp (1) ta có:

3sinx−  cosx =  (3)2+​ 1. sin(x−  α)  =2sin(x−α)

Trong đó; cosα  =   32;  sin α  =  12. Ta mang α =  π6thì ta có:

3sinx−  cosx =  2sin x−  π6

Khi đó;3sinx−  cosx =  2

⇔  2sin x−  π6= 2⇔  sin x−  π6= 1⇔x−  π6  =  π2 +  k2π  ⇔x  =  2π3 +  k2π  ;  k∈ℤ

Vậy phương trình có nghiệm là x  =  2π3 +  k2π  ;  k∈ℤ.