PHƯƠNG TRÌNH: C O S 4 X + SIN 4 X + COS ( X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phương trình: c o s 4 x + sin 4 x + cos ( x

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

(Leftrightarrow cos^4x+sin^4x+dfrac12left-dfrac32=0)

(Leftrightarrow1-dfrac12sin^22x+dfrac12left-dfrac32=0)

=>(-dfrac12sin^22x-dfrac12+dfrac12left<-sinleft(dfracpi2-4x ight)+sin2x ight>=0)

=>(-sin^22x-1-cos4x+sin2x=0)

=>(-sin^22x-1-left(1-2sin^22x ight)+sin2x=0)

=>(-sin^22x-1-1+2sin^22x+sin2x=0)

=>(sin^22x+sin2x-2=0)

=>sin2x-1=0

=>sin2x=1

=>2x=pi/2+k2pi

=>x=pi/4+kpi


Đúng 0
Bình luận (0)
*Xem thêm: Chỉ Cần Bên Nhau Như Những Ngày Ấy Anh Sẽ Cùng Em Đi Hết Tháng Ngày

Tìm nghiệm của các phương trinh:1,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)2,(48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2xleft(1+cot2xcotx ight)=0)3,(cos^4x+sin^4x+cosleft(x-dfracpi4 ight)sinleft(3x-dfracpi4 ight)-dfrac32=0)4,(cos5x+cos2x+2sin3xsin2x=0) trên (left<0;2pi ight>)5,(dfraccosleft(cosx+2sinx ight)+3sinxleft(sinx+sqrt2 ight)sin2x-1=1)6,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)7,(coslef...
Đọc tiếp

Tìm nghiệm của những phương trinh:

1,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

2,(48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2xleft(1+cot2xcotx ight)=0)

3,(cos^4x+sin^4x+cosleft(x-dfracpi4 ight)sinleft(3x-dfracpi4 ight)-dfrac32=0)

4,(cos5x+cos2x+2sin3xsin2x=0) trên (left<0;2pi ight>)

5,(dfraccosleft(cosx+2sinx ight)+3sinxleft(sinx+sqrt2 ight)sin2x-1=1)

6,(left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

7,(cosleft(2x+dfracpi4 ight)+cosleft(2x-dfracpi4 ight)+4sinx=2+sqrt2left(1-sinx ight))


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
1


Xem thêm: Viết Bài Văn Nghị Luận Nêu Suy Nghĩ Về Việc Học Siêu Hay, Nghị Luận Về Tầm Quan Trọng Của Việc Học (4 Mẫu)

GửiHủy

1, (left(sinx+dfracsin3x+cos3x1+2sin2x ight)=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+2sinx.sin2x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+2sinx.sin2x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+cosx-cos3x+sin3x+cos3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfracsinx+cosx+sin3x1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfrac2sin2x.cosx+cosx1+2sin2x=dfrac3+cos2x5)

⇔ (dfraccosxleft(2sin2x+1 ight)1+2sin2x=dfrac2+2cos^2x5)

⇒ cosx = (dfrac2+2cos^2x5)

⇔ 2cos2x - 5cosx + 2 = 0

⇔ (left<eginmatrixcosx=2\cosx=dfrac12endmatrix ight.)

⇔ (x=pmdfracpi3+k.2pi) , k là số nguyên

2, (48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2x.left(1+cot2x.cotx ight)=0)

⇔ (48-dfrac1cos^4x-dfrac2sin^2x.dfraccos2x.cosx+sin2x.sinxsin2x.sinx=0)