CÔNG THỨC CẤU TẠO SO3

     

3.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo so3

Trình bày sự tạo thành link hóa học trong số phân tử sau phụ thuộc vào sự lai hóa của những nguyên tử trung tâm:

a) C2H2 b) C2H4 c) NH3

4. dự kiến trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong những phân tử sau:

a) PCl3 b) CS2 c) SO2


1.

a) Viết phương pháp Lewis của HCN

Bước 1:C bao gồm 4 electron hóa trị, H có một electron hóa trị, N gồm 5 electron hóa trị.

⇒Tổng số electron hóa trị là: 4 + 1 + 5 = 10 electron.

Bước 2:Sơ đồ gia dụng khung biểu diễn liên kết của phân tử HCN


Bước 3:Số electron hóa trị không tham gia link trong sơ đồ dùng là: 10 – 2 × 2 = 6 electron

Hoàn thiện octet cho nguyên tử tất cả độ âm điện to hơn trong sơ đồ:

Sử dụng 6 electron này để tạo octet mang lại N trước

*

Bước 4:Đã sử dụng hết 6 electron để tạo ra octet đến N. Tuy nhiên C không đủ octet phải ta đưa 2 cặp electron của nguyên tử N sinh sản thành cặp electron dùng phổ biến giữa C và N. Nguyên tử H sẽ đủ octet

Vậy công thức Lewis của HCN là:

*

b) Viết bí quyết Lewis của SO3

Bước 1:S tất cả 6 electron hóa trị, O tất cả 6 electron hóa trị. Vào phân tử SO3, có một nguyên tử S cùng 3 nguyên tử O

⇒Tổng số electron hóa trị là: 1.6 + 3.6 = 24 electron

Bước 2:Sơ thứ khung biểu diễn liên kết của phân tử SO3

S tất cả độ âm điện nhỏ tuổi hơn nên S là nguyên tử trung tâm.

*

Bước 3:Số electron hóa trị không tham gia links trong sơ đồ là: 24 – 2 × 3 = 18 electron

Hoàn thiện octet cho nguyên tử tất cả độ âm điện lớn hơn trong sơ đồ:

Sử dụng 18 electron này để tạo nên octet cho O trước (vì O bao gồm độ âm điện cao hơn)


*

Bước 4:Đã thực hiện hết 18 electron để tạo octet đến O. Tuy nhiên S không đủ octet đề xuất ta chuyển 1 cặp electron của nguyên tử O sinh sản thành cặp electron dùng chung.

Vậy bí quyết Lewis của SO3là:


*

2.

Xem thêm: Cho Hình Thang Abcd Đáy Nhỏ Ab Đáy Lớn Cd Đáy Nhỏ Ab Đáy Lớn Cd

Phân tửCông thức LewisCông thức VSEPRDự đoán hình học
HCN
*
AX2đường thẳng
SO3
*
AX3tam giác phẳng
PH3
*
AX3E1

Tháp tam giác

(Để sút tối nhiều lực đẩy thân 4 cặp electron hóa trị (gồm 3 cặp electron tầm thường và 1 cặp electron riêng), 4 cặp electron này buộc phải chiếm 4 khu vực điện tích âm làm thế nào cho lực đẩy giữa bọn chúng là nhỏ tuổi nhất. Tuy nhiên cặp electron riêng đẩy mạnh hơn có tác dụng góc links giảm, nên nhỏ hơn 109,5o)

3.

a)C2H2

Công thứcLewis của C2H2là:

H - C≡ C - H

Cấu hình electron của nguyên tử C là: 1s22s22p2

*

1 AO 2s tổ phù hợp với 1 AO 2p, sinh sản 2 AO lai hóa sp

Mỗi nguyên tử C ngơi nghỉ trạng thái lai hóa sp. Mỗi nguyên tử C cần sử dụng 1 AO lai hóa sp nhằm xen tủ với nhau tạo nên liên kết σC-C. Mỗi nguyên tử C cần sử dụng AO lai hóa sp sót lại để xen phủ với AO 1s của một nguyên tử H tạo thành liên kết σC-H. Mỗi nguyên tử C sót lại 2 AO 2p tuy vậy song từng song một. Bọn chúng xen phủ bên với nhau tạo ra 2 link πC-C. Do đó trong phân tử C2H2có 3 liên kết σ cùng 2 links π.

*

b)C2H4

Công thức Lewis của C2H4là:

*

Cấu hình electron của nguyên tử C là: 1s22s22p2

*

1 AO 2s tổ hợp với 2 AO 2p chế tạo 3 AO lai hóa sp2.

Trong phân tử C2H4mỗi nguyên tử C gồm sự lai hóa sp2. Mỗi nguyên tử C cần sử dụng 1 AO lai hóa để xen che với nhau tạo nên liên kết σC-C. Từng nguyên tử C dùng AO lai hóa còn lại để xen che với AO 1s của một nguyên tử H tạo ra liên kết σC-H. Mỗi nguyên tử C còn 1 AO p không thâm nhập lai hóa đang xen phủ bên với nhau tạo links πC-C. Vì thế trong phân tử C2H4có 5 liên kết σ cùng 1 liên kết π.

c) NH3

Công thức Lewis của NH3là:

*

⇒Công thứcVSEPRcủaNH3là: AX3E1

Từ phương pháp VSEPR dự đoán được tâm trạng lai hóa của nguyên tử N vào phân tử NH3là sp3.

Cấu hình electron của N là: 1s22s22p3

*

1 AO 2s tổ phù hợp với 3 AO 2p chế tạo 4 AO lai hóa sp3

Ba AO lai hóa sp3(chứa electron độc thân) của nguyên tử N xen phủ với AO 1s của 3 nguyên tử H, chế tác va links σ, hướng về ba đỉnh của hình tứ diện. Nguyên tử N còn 1 AO lai hóa sp3chứa một cặp electron chưa links nằm nhắm đến đỉnh còn sót lại của tứ diện. Tuy vậy cặp electron chưa liên kết này tăng cường hơn bắt buộc làm góc liên kết giảm, nên nhỏ dại hơn 109,5o

4.

a) vào phân tử PCl3

*

Số nguyên tử link với p là 3.Số cặp electron hóa trị riêng của p. Là 1Tổng hai quý giá là 4⇒Trạng thái lai hóa của C là sp3.

Xem thêm: Em Hãy Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Gia Đình Hay Nhất, Em Hãy Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Gia Đình

b) trong phân tử CS2

*

Số nguyên tử liên kết với C là 2.Số cặp electron hóa trị riêng rẽ của C là 0Tổng hai quý hiếm là 2⇒Trạng thái lai hóa của C là sp.

c) trong phân tử SO2

*

Số nguyên tử liên kết với S là 2.Số cặp electron hóa trị riêng rẽ của S là 1Tổng hai quý giá là 3⇒Trạng thái lai hóa của S là sp2.